10 ngành hàng xuất – nhập khẩu nhiều nhất T1.2013

21-2-2013 (VF) – Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước đạt khoảng 22.168 triệu USD. Ngay trong tháng đầu tiên của năm 2013, cán cân thương mại của Việt Nam đã có dấu hiệu đáng mừng với việc xuất siêu 776 triệu USD.

Xuất khẩu:

Trong T1.2013, kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 11.472 triệu USD, tăng 54,7% so với cùng kỳ năm trước. Hai mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD là Hàng dệt, may với 1,590 tỷ USD và nhóm mặt hàng Điện thoại các loại và linh kiện, đạt 1,482 tỷ USD. Nhóm các mặt hàng có tốc độ tăng mạnh nhất so với cùng kỳ năm trước là Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện, với giá trị xuất khẩu chỉ đứng thứ 3 (887 triệu USD), nhưng lại tăng 110,8 % so với cùng kỳ năm trước.

Trong top 10 ngành hàng có giá trị xuất khẩu cao nhất trong T1.2013 còn có mặt 3 ngành hàng thuộc nông-lâm-ngư nghiệp là Gỗ và sản phẩm gỗ (489 triệu USD); Hàng thủy sản (484 triệu USD) và Cà phê (455 triệu USD).

10 ngành hàng xuất khẩu có giá trị cao nhất T1.2013

STT

Mặt hàng, nhóm mặt hàng

Kim ngạch xuất khẩu

Giá trị (triệu USD)

So với cùng kỳ năm trước (%)

1

Hàng dệt, may

1.590

51,3

2

Điện thoại các loại và linh kiện

1.482

103,0

3

Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện

887

110,8

4

Giày dép các loại

823

53,1

5

Dầu thô

662

25,6

6

Gỗ và sản phẩm gỗ

489

74,9

7

Hàng thủy sản

484

39,1

8

Phương tiện vận tải và phụ tùng

549

66,2

9

Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác

458

42,7

10

Cà phê

455

88,5

Nhập khẩu:

Tổng kim ngạch nhập khẩu trong T1.2013 đạt khoảng 10.696 triệu USD, tăng 53,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, nhóm các mặt hàng dẫn đầu về kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam là các mặt hàng về máy móc – thiết bị – điện tử – phụ tùng – linh kiện. Cụ thể, Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 1.474 triệu USD; Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác (1.461 triệu USD); Điện thoại các loại và linh kiện (674 triệu USD);…và đây cũng là nhóm các mặt hàng có kim ngạch nhập khẩu tăng mạnh nhất so với cùng kỳ năm trước.

10 ngành hàng nhập khẩu có giá trị cao nhất  T1.2013

STT

Mặt hàng, nhóm mặt hàng

Kim ngạch nhập khẩu

Giá trị (triệu USD)

So với cùng kỳ năm trước (%)

 1 Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện

1.474

86,1

 2 Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác

1.461

47,9

 3 Điện thoại các loại và linh kiện

674

148,4

 4 Vải các loại

622

58,1

 5 Sắt thép các loại

546

31,7

 6 Chất dẻo nguyên liệu

506

80,7

 7 Xăng dầu các loại

480

14,9

 8 Phương tiện vận tải và phụ tùng

304

341,5

 9 Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày

269

60,8

 10 Kim loại thường

266

81,9

_________

* Liên quan: