10 ngành hàng xuất – nhập khẩu nhiều nhất 11T.2012

15-12-2012 (VF) — Số liệu của Tổng Cục Hải quan  cho biết, 11T.2012 tổng kim ngạch xuất nhập khẩu trong cả nước đạt 207,978 tỷ USD, tăng 12,3% so với cùng kỳ năm 2011. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu đạt 104,231 tỷ USD và kim ngạch nhập khẩu đạt 103,747 tỷ USD, lần lượt tăng 18,7% và 6,5%.

Về xuất khẩu

Trong 11T.2012, các mặt hàng, nhóm mặt hàng có giá trị xuất khẩu tăng mạnh nhất chủ yếu nằm trong nhóm các mặt hàng máy móc-thiết bị-điện tử, như: Điện thoại các loại và linh kiện (100,39%); Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện (69,01%); Phương tiện vận tải và phụ tùng (32,33%); Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác (29,91%).

 

10 mặt hàng, nhóm mặt hàng xuất khẩu nhiều nhất 11T.2012

STT

Mặt hàng, nhóm mặt hàng

 11T.2011 (tỷ USD)

 11T.2012 (tỷ USD)

So với cùng kỳ năm trước

Giá trị (tỷ USD)

 Tỷ lệ (%)

1

Hàng dệt, may

12,743

13,735

0,99

7,78

2

Điện thoại các loại và linh kiện

5,661

11,344

5,68

100,39

3

Dầu thô

6,756

7,749

0,99

14,70

4

Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện

4,131

6,982

2,85

69,01

5

Giày dép các loại

5,828

6,526

0,70

11,98

6

Hàng thủy sản

5,531

5,606

0,08

1,36

7

Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác

3,919

5,091

1,17

29,91

8

Gỗ và sản phẩm gỗ

3,541

4,211

0,67

18,92

9

Phương tiện vận tải và phụ tùng

3,133

4,146

1,01

32,33

10

Gạo

3,464

3,427

-0,04

-1,07

 

Về nhập khẩu

Trong các mặt hàng, nhóm mặt hàng Việt Nam nhập khẩu nhiều nhất trong 11T.2012, các mặt hàng tăng trưởng mạnh nhất cũng nằm trong nhóm các mặt hàng máy móc-thiết bị-điện tử, đó là; Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện: tăng 71,81%; Điện thoại các loại và linh kiện (84,69%);…

 

10 mặt hàng, nhóm mặt hàng nhập khẩu nhiều nhất 11T.2012

STT

Mặt hàng, nhóm mặt hàng

 11T.2011 (tỷ USD)

 11T.2012 (tỷ USD)

So với cùng kỳ năm trước

Giá trị (tỷ USD)

  Tỷ lệ (%)

1

Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác

14,150

14,679

0,53

3,74

2

Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện

6,925

11,898

4,97

71,81

3

Xăng dầu các loại

9,242

8,423

-0,82

-8,86

4

Vải các loại

6,174

6,395

0,22

3,58

5

Sắt thép các loại

5,866

5,513

-0,35

-6,02

7

Điện thoại các loại và linh kiện

2,424

4,477

2,05

84,69

6

Chất dẻo nguyên liệu

4,335

4,378

0,04

0,99

8

Nguyên phụ liệu dệt, may, giày da

2,738

2,881

0,14

5,22

9

Hóa chất

2,473

2,571

0,10

3,96

10

Kim loại thường khác

2,489

2,387

-0,10

-4,10

 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư dự báo năm 2012, tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam có thể đạt 111 tỷ USD, tăng 14,5% so với năm 2011 (dangcongsan.vn, 31-8). Tính đến thời điểm này, chỉ còn khoảng gần 7 tỷ USD nữa là Việt Nam sẽ đạt đến mức dự báo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư dự báo, và với kim ngạch xuất khẩu đạt được trong 5 tháng trở lại đây (Tháng 6: 9,932 tỷ USD; Tháng 7: 10,189 tỷ USD; Tháng 8: 10,308 tỷ USD; Tháng 9: 9,483 tỷ USD; Tháng 10: 10,332 tỷ USD), tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam trong năm nay có nhiều khả năng vượt xa con số dự báo của Bộ Kế hoạch và Đầu Tư.

___
* Liên quan: