10 ngành hàng xuất – nhập khẩu nhiều nhất đến 15-12-2012

28-12-2012 (VF) – Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, tính đến ngày 15-12-2012 tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước đạt khoảng 217,474 tỷ USD, tăng 12,19% so với cùng kỳ năm 2011. Trong đó, tại thời điểm này tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 108,943 tỷ USD và tổng kim ngạch nhập khẩu đạt 108,531 tỷ USD lần lượt tăng 18,47% và tăng 6,53% so với cùng kỳ năm ngoái.

Cũng tại thời điểm này vào năm 2011, Việt Nam phải nhập siêu 9,928 tỷ USD, còn năm nay Việt Nam xuất siêu 0,412 tỷ USD. Tuy giá trị xuất siêu không phải quá cao, song đây cũng là kết quả đáng được ghi nhận.

Về xuất khẩu

Nhóm mặt hàng dệt, may vẫn chiếm vị trí đầu bảng trong các mặt hàng đem lại giá trị xuất khẩu nhiều nhất cả nước. Tuy nhiên, nhóm các mặt hàng máy móc – thiết bị – điện tử vẫn là nhóm các mặt hàng có giá trị xuất khẩu tăng mạnh nhất, điển hình như: Điện thoại các loại và linh kiện (tăng 97,99%); Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện (67,89%); Phương tiện vận tải và phụ tùng (31,13%); Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác (28,39%).

10 mặt hàng, nhóm mặt hàng xuất khẩu nhiều nhất đến 15-12-2012

STT

Mặt hàng, nhóm mặt hàng

  15-12-2011 (tỷ USD)

  15-12-2012 (tỷ USD)

So với cùng kỳ năm trước

Giá trị (tỷ USD)

  Tỷ lệ (%)

1

Hàng dệt, may

           13,353

           14,367

        1,01

        7,59

2

Điện thoại các loại và linh kiện

             6,011

           11,901

        5,89

     97,99

3

Dầu thô

             6,910

             7,926

        1,02

     14,70

 4

Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện

             4,403

             7,392

        2,99

     67,89

5

Giày dép các loại

             6,157

             6,879

        0,72

     11,73

Hàng thủy sản

             5,798

             5,829

        0,03

        0,53

7

Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác

             4,125

             5,296

        1,17

     28,39

8

Gỗ và sản phẩm gỗ

             3,722

             4,416

        0,69

     18,65

9

Phương tiện vận tải và phụ tùng

             3,286

             4,309

        1,02

     31,13

10

Gạo

             3,524

             3,563

        0,04

        1,11

 

Về nhập khẩu

Dẫn đầu về nhóm các mặt hàng có giá trị nhập khẩu nhiều nhất cũng là nhóm các mặt hàng máy móc – thiết bị – điện tử như: Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác (15,315 tỷ USD); Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện (12,438 tỷ USD);…

10 mặt hàng, nhóm mặt hàng nhập khẩu nhiều nhất đến 15-12-2012

STT

Mặt hàng, nhóm mặt hàng

  15-12-2011 (tỷ USD)

  15-12-2012 (tỷ USD)

So với cùng kỳ năm trước

Giá trị (tỷ USD)

  Tỷ lệ (%)

1

Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác

           14,799

           15,315

        0,52

        3,49

2

Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện

             7,354

           12,438

        5,08

     69,13

3

Xăng dầu các loại

             9,579

             8,626

-0,95

-9,95

4

Vải các loại

             6,463

             6,700

        0,24

        3,67

5

Sắt thép các loại

             6,118

             5,726

-0,39

-6,41

6

Điện thoại các loại và linh kiện

             2,564

             4,722

        2,16

     84,17

7

Chất dẻo nguyên liệu

             4,544

             4,568

        0,02

        0,53

8

Nguyên phụ liệu dệt, may, giày da

             2,844

             3,013

        0,17

        5,94

9

Hóa chất

             2,584

             2,666

        0,08

        3,17

10

Kim loại thường khác

             2,603

             2,526

-0,08

-2,96

Khi xem top 10 mặt hàng, nhóm mặt hàng có giá trị xuất khẩu nhiều nhất của Việt Nam hẳn sẽ nhiều người sẽ ngỡ ngàng trước tốc độ tăng 97,99% của nhóm các mặt hàng Điện thoại các loại và linh kiện hay 67,89% của nhóm các mặt hàng Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện so với cùng kỳ năm ngoái, song khi nhìn vào top 10 mặt hàng, nhóm mặt hàng có giá trị nhập khẩu nhiều  nhất thì cảm xúc ngỡ ngàng sẽ “chùng lại” bởi giá trị nhập khẩu của nhóm các mặt hàng này cũng “ngất ngưởng” không kém (lần lượt là 84,17% và 69,13%)

Và nhiều người sẽ có chung một câu hỏi rằng: Vậy giá trị thực mà Việt Nam được khoảng bao nhiêu phần trăm (%) của những con số “khủng” trên?

___
* Liên quan: