10 thống đốc ngân hàng trung ương kém nhất năm 2012

30-8-2012 (VF) – Tạp chí Global Finance dựa trên kết quả kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và quản lý lãi suất của các ngân hàng trung ương đã đưa ra danh sách 10 thống đốc NHTW có màn trình diễn tồi nhất năm 2012 (BI, 27-8).

Mercedes Marcó del Pont, Argentina

 • Xếp hạng 2012: D
 • Xếp hạng 2011: D
 • Lạm phát cơ bản: 9,8%
 • Thất nghiệp: 7,5%
 • Lãi suất cơ bản: 14,125%

Pedro Delgado, Ecuador

 • Xếp hạng 2012: D
 • Xếp hạng 2011: NA
 • Lạm phát cơ bản: 5,09%
 • Thất nghiệp: 5,19%
 • Lãi suất cơ bản: 0,2%

Masaaki Shirakawa, Japan

 • Xếp hạng 2012: C-
 • Xếp hạng 2011: C
 • Lạm phát cơ bản: 0,2%
 • Thất nghiệp: 4,4%
 • Lãi suất cơ bản: 0,1%

Duvvuri Subbarao, India

 • Xếp hạng 2012: C
 • Xếp hạng 2011: B
 • Lạm phát cơ bản: 7,0%
 • Thất nghiệp: 3,8%
 • Lãi suất cơ bản: 8%

Andras Simor, Hungary

 • Xếp hạng 2012: C
 • Xếp hạng 2011: C
 • Lạm phát cơ bản: 3,49%
 • Thất nghiệp: 11%
 • Lãi suất cơ bản: 7%

Kim Choongsoo, South Korea

 • Xếp hạng 2012: C
 • Xếp hạng 2011: C
 • Lạm phát cơ bản: 1,36%
 • Thất nghiệp: 3,1%
 • Lãi suất cơ bản: 3%

Nadezhda Ermakova, Belarus

 • Xếp hạng 2012: C
 • Xếp hạng 2011: N/A
 • Lạm phát cơ bản: 10,5%
 • Thất nghiệp: 1%
 • Lãi suất cơ bản: 12%

Gill Marcus, South Africa

 • Xếp hạng 2012: C
 • Xếp hạng 2011: C
 • Lạm phát cơ bản: 4,42%
 • Thất nghiệp: 24,9%
 • Lãi suất cơ bản: 5%

Nguyen Van Binh, Vietnam

 • Xếp hạng 2012: C
 • Xếp hạng 2011: N/A
 • Lạm phát cơ bản: 5%
 • Thất nghiệp: 2,29%
 • Lãi suất cơ bản: 9%

Xem thêm: Thống đốc Nguyễn Văn Bình trả lời chất vấn UBTV Quốc Hội 21-8-2012

Riad Salameh, Lebanon

 • Xếp hạng 2012: C
 • Xếp hạng 2011: A
 • Lạm phát cơ bản: 6%
 • Thất nghiệp: 9,7%
 • Lãi suất cơ bản: 10%


*  GF đánh giá dựa trên thông tin của Bloomberg và Citi là những nguồn nắm sát thị trường và có giao dịch thường xuyên với cộng đồng kinh doanh, dân cư toàn cầu. Họ cũng hiểu rõ sự vận hành của các NHTW phải thế nào mới được gọi là đáp ứng các tiêu chuẩn phục vụ quốc kế-dân sinh.


* Liên quan: 10 thống đốc ngân hàng trung ương tốt nhất năm 2012


* Để nắm được vai trò và chức năng NHTW, có thể tham khảo: