20 người giàu nhất TTCK Việt Nam đến cuối T9.2012

16-10-2012 (VF) — Tính đến cuối T9.2012, tổng tài sản của 20 người giàu nhất TTCK Việt Nam là 46.395 tỷ đồng, trong đó có 11 người sở hữu cổ phiếu trị giá trên 1.000 tỷ đồng.

Dẫn đầu trong top 20 là ông Phạm Nhật Vượng sở hữu cổ phiếu VIC của Tập đoàn Vingroup, có tài sản tăng lên là 2.685 tỷ đồng (tương ứng với tăng 17,73%) và đang sở hữu số cổ phiếu trị giá 17.829 tỷ đồng. Và người có tài sản thấp nhất trong top 20 là ông Lê Phước Vũ – Chủ tịch Hoa Sen Group với 679 tỷ đồng.

Dưới đây là bảng tổng hợp top 20 người giàu nhất TTCK Việt Nam đến cuối T9.2012

Top 20 người giàu nht TTCK Vit Nam đến cui T9.2012

Đvt: Tỷ đồng

STT

Họ và tên

Cổ phiếu sở hữu

T8.2012

T9.2012

 Chênh lệnh

 Số tiền

 Tỷ lệ (%)

1

Phạm Nhật Vượng

VIC

   15.144

   17.829

      2.685

        17,73

2

Đoàn Nguyên Đức

HAG

     6.931

     5.295

-1.636

-23,60

3

Phạm Thu Hương

VIC

     2.611

     3.074

          463

        17,73

4

Nguyễn Hoàng Yến

MSN

     2.091

     2.102

            11

          0,53

5

Phạm Thúy Hằng

VIC

     1.744

     2.053

          309

        17,72

6

Nguyễn Thủy Hà

VIC

     1.645

     1.937

          292

        17,75

7

Trần Đình Long

HPG

     1.819

     1.625

-194

-10,67

8

Hồ Hùng Anh

MSN

     1.514

     1.522

              8

          0.53

9

Phạm Khắc Phương

VIC

     1.100

     1.295

          195

17,73

10

Hà Văn Thắm

OGC

     1.446

     1.201

-245

-16,94

11

Nguyễn Văn Đạt

PDR

         960

     1.006

            46

4,79

12

Trần Phát Minh

STB

         962

         962

             -

               -

13

Trầm Trọng Ngâm

STB

         960

         960

             -

               -

14

Đặng Thành Tâm

KBC, SGT, ITA, NVB

     1.177

         887

-290

-24,64

15

Đặng Hồng Anh

SCR, STB

         920

         867

-53

-5,76

16

Đặng Văn Thành

STB

         854

         854

             -

               -

17

Nguyễn Tuấn Hải

ALP

         837

         825

-12

-1,43

18

Trương Gia Bình

FPT

         784

         741

-43

-5,48

19

Dương Ngọc Minh

HVG

         822

         681

-141

-17,15

20

Lê Phước Vũ

HSG

         667

         679

            12

          1,80

Tng

 

   44.988

   46.395

      1.407

          3,13 

* Nguồn: TTVN, 1-10