9 quốc gia có tỷ lệ thất nghiệp thấp nhất thế giới

12-1-2013 (VF) — Tỷ lệ thất nghiệp là phần trăm số người lao động không có việc làm trên tổng số lực lượng lao động xã hội. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê thì tỷ lệ thất nghiệp của Việt Nam thuộc mức trung bình so với các nước ASEAN và thuộc mức thấp so với nhiều quốc gia trên thế giới.

Thống kê tỷ lệ thất nghiệp của Việt Năm giai đoạn 2008 – 6T.2012

Năm

2008

2009

2010

2011

6T.2012

Tỷ lệ thất nghiệp (%)

2,38

2,9

2,88

2,22

2,29

Và cụ thể là Việt Nam đã lọt vào top 9 quốc gia có ỷ lệ thất nghiệp trên thế giới (24/7 Wall St, 8-7-2012).

9 quốc gia có tỷ lệ thất nghiệp thấp nhất thế giới

STT

Quốc gia

GDP

GDP bình quân/người

Giá trị (tỷ USD)

Thứ hạng/ 225 quốc gia

Giá trị (USD)

Thứ hạng/ 226 quốc gia

1

Áo

351,4

35

41.700

18

2

Belarus

141,2

60

14.900

85

3

Trung Quốc

11.300

2

8.400

119

4

Nhật Bản

4.400

4

34.300

37

5

Montenegro

7

152

11.200

104

6

Đài Loan

885,3

19

37.900

28

7

Thái Lan

601,4

24

9.700

112

8

Ukraina

329

38

7.200

132

9

Việt Nam

299,2

42

3.300

167

Cũng theo 24/7 Wall St, tỷ lệ thất nghiệp của 9 quốc gia này đều thấp hơn 5%, và hầu hết mọi người ở những quốc gia này đều có việc làm.

___
* Liên quan: Thất nghiệp ở Việt Nam: “Trong vùng ảnh hưởng của bão”