Asian Development Bank – ADB: Ngân hàng Phát triển Châu Á

5-2-2013 (VF) – Asian Development Bank – ADB: Ngân hàng Phát triển Châu Á

ADB thành lập tháng 8 năm 1966 nhằm mục đích trợ giúp kinh tế và giảm thiểu nghèo đói ở khu vực Châu Á. Hiện tại, ADB có 67 thành viên với 48 thành viên là các quốc gia Châu Á TBD và 19 quốc gia nằm ở các châu lục khác (như Mỹ, Canada, Anh, Tây Ban Nha…)

ADB có hệ thống bỏ phiếu theo tỉ lệ dựa trên mức vốn đăng kí của các nước. Hiện tại Mỹ và Nhật có tỉ lệ phiếu cao nhất chiếm, mỗi nước chiếm 15,65%. Trung Quốc chiếm 6,46%. Ấn Độ chiếm 6,35%.

Trụ sở của ADB ở thành phố Mandaluyong, Philippines.

ADB sử dụng quỹ để cho các quốc gia vay nợ và phát triển các dự án. Các quốc gia sẽ phải trả nợ tùy theo điều khoản vay. Nguồn tiền của ADB là từ khoản góp của các quốc gia thành viên. ADB cũng có thể sử dụng nguồn vốn góp này để làm bảo đảm, qua đó tiếp tục vay nợ trên các thị trường vốn quốc tế.

Năm 2012, 80% khoản cho vay của ADB tập trung vào các lĩnh vực:

  • Cơ sở hạ tầng như giao thông, thông tin liên lạc, năng lượng, nguồn nước, phát triển đô thị
  • Môi trường
  • Hợp tác và hội nhập trong khu vực
  • Phát triển khu vực tài chính
  • Giáo dục