Bảo hiểm tàu thủy: “tìm một lối đi”

25-4-2013 (VF) — Bảo hiểm hàng hải là những nghiệp vụ bảo hiểm có liên quan đến hoạt động của con tàu, con người hoặc của hàng hoá được vận chuyển trên biển hay những nghiệp vụ bảo hiểm những rủi ro trên biển, trên bộ, trên sông có liên quan đến hành trình đường biển (Vietship).

Là một nghiệp vụ của bảo hiểm hàng hải, bảo hiểm tàu thủy từng được coi là mảnh đất kiếm lời của nhiều doanh nghiệp bảo hiểm. Tuy vậy, tình hình kinh tế khó khăn, nhiều doanh nghiệp kinh doanh vận tải thủy đang làm ăn rất “bết bát” như Falcon đang trong tình trạng phá sản, Vosco và Vinaship, Biển Đông bán nhiều tàu cũ và không mua thêm tàu mới… ảnh hưởng đáng kể tới các DN kinh doanh bảo hiểm tàu thủy.

Trong 11 năm liên tiếp, nghiệp vụ này có số tiền bồi thường lớn hơn doanh thu phí bảo hiểm.

Năm 2012, theo thống kê của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, bảo hiểm thân tàu và trách nhiệm dân sự chủ tàu (P&I) đạt doanh thu 1.795 tỷ đồng, giảm 3,67% so với cùng kỳ năm 2011(ĐTCK, 23-4). Trong khi đó, doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ năm 2012 tăng 10,2%, đạt 22.675 tỷ đồng (Vietfin, 4-2).

Nợ xấu về phí bảo hiểm, đặc biệt là nợ phí của các DN tàu biển bắt đầu đến hạn trích lập dự phòng nợ khó đòi làm tăng chi phí và làm giảm lợi nhuận của các DN bảo hiểm.

Thêm vào đó, một bất cập khác cũng đang tiếp diễn: trong khi nhiều DN đang thu hẹp mảng dịch vụ này (bởi tỷ lệ bồi thường cao, rủi ro lớn, lợi nhuận không đáng kể) thì có một số DN khác lại sẵn sàng đón nhận những chủ tàu còn nợ phí của DN bảo hiểm khác, có lịch sử tổn thất nhiều, thậm chí còn hạ phí hoặc tiếp tục cho nợ phí để giành giật khách hàng. Thậm chí, những khuyến cáo của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam về việc mượn bằng cấp chuyên môn của thuyền bộ, không đủ trang thiết bị, biên chế thuyền bộ, mất an ninh an toàn hàng hải cũng chưa được các DN quan tâm (ĐTCK, 23-4).

Với tình hình hiện nay, vẫn chưa nhìn thấy tương lai sáng sủa nào cho nghiệp vụ bảo hiểm hàng hải – cụ thể là bảo hiểm tàu thủy. Các doanh nghiệp cần phải có những bước đi thận trọng hơn: Doanh thu ít mà lợi nhuận dương thay vì tăng trưởng doanh thu mà phải trích lập dự phòng cao và lỗ lớn. Khi đó, việc giành khách hàng trong “danh sách đen” từ DN khác không thể tiếp tục tái diễn.

——
* Xem thêm:

Tags: