Bảo hiểm y tế ở Việt Nam: Thiết thực và ích lợi

1-10-2012 (VF) — Ngày 18-8-1992, Hội đồng Bộ trưởng đã ban hành Nghị định số 299/HĐBT ban hành Điều lệ Bảo hiểm y tế, khai sinh ra chính sách BHYT ở nước ta.

Sau nhiều lần rà soát, chỉnh sửa, ngày 1-7-2009, Luật BHYT Việt Nam bắt đầu có hiệu lực đã hướng đến mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân vào năm 2014 (VNSW, 24-2-2012).

Hiện nay ở nước ta có hai loại hình BHYT là:

  • BHYT tự nguyện: Theo quy định tại Luật BHYT số 25/2008/QH12 ngày 14 -11 -2008 và các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật. Người tham gia BHYT tự nguyện có thể liên hệ trực tiếp với các đại lý của Bảo hiểm xã hội tại xã, phường hoặc liên hệ trực tiếp với cơ quan BHXH cấp huyện để đăng ký tham gia BHYT tự nguyện. Khi đi mang theo CMND, hộ khẩu hoặc giấy xác nhận tạm trú tại địa phương từ 6 tháng trở lên. Mức đóng BHYT tự nguyện = 4,5% x tiền lương tối thiểu chung tại thời điểm đóng x 12 tháng.
  • BHYT bắt buộc: Mức đóng BH hàng tháng là 4,5% lương theo hợp đồng lao động, trong đó người lao động đóng 1,5% người sử lao động đóng 3%. Người sử dụng lao động có trách nhiệm trích tiền đóng BHYT thuộc trách nhiệm của mình và thu tiền đóng BHYT của người lao động theo tỷ lệ quy định để nộp cho cơ quan Bảo hiểm xã hội theo định kỳ hàng tháng.

Mức hỗ trợ hiện nay đối với tất cả các loại hình BHYT năm 2012:

  • Trẻ em dưới 6 tuổi, người có công với cách mạng, trợ cấp mất sức lao động hàng tháng  được BHYT chi trả 100% chi phí khám chữa bệnh và các dịch vụ y tế.
  • Các đối tượng dân tộc thiểu số, hộ nghèo, người đang hưởng lương hưu, người được hưởng trợ cấp bảo hiểm hàng tháng sẽ được BHYT chi trả 95% chi phí.
  • 80% chi phí khám chữa bệnh cho các đối tượng khác (BHXHHCM).

Tính đến 31-12-2010, tổng số người tham gia BHYT là 52,407 triệu người, bằng 60% dân số, tăng 12,65tr người so với năm 2008. Trong đó, số người cận nghèo chiếm 800.000 người; 13,4 triệu là người nghèo, người dân tộc thiểu số; 7,8% trẻ em dưới 6 tuổi; 10,4 triệu học sinh, sinh viên; 4,1 triệu đối tượng tự nguyện tham gia BHYT (TBKTSG, 13-3).  Đến nay, 63,7% dân số (tương đương với 55,9 triệu người) tham gia BHYT (Dantri,31-8).

Mục tiêu của ngành đến năm 2020 sẽ hơn 90% dân số nước ta tham gia BHYT. BHYT sẽ hướng đến hỗ trợ 100% chi phí khám chữa bệnh và các dịch vụ y tế cho nhóm đối tượng là người dân tộc thiểu số (Dantri, 25-9).