Blue Ocean Strategy: Chiến lược đại dương xanh

31-12-2012 (VF) – Blue Ocean Strategy (tiếng Việt: Chiến lược đại dương xanh) là tên một cuốn sách về chiến lược kinh doanh của W. Chan Kim and Renée Mauborgne (Viện INSEAD – Pháp) được xuất bản lần đầu tiên năm 2005. Trong cuốn sách các tác giả cho rằng các doanh nghiệp có thể tạo ra sự tăng trưởng và lợi nhuận bằng cách tự tạo ra cầu mới trên thị trường (tạo ra các “đại dương xanh”) thay vì cạnh tranh, đối đầu trong các “đại dương đỏ”.

Đại dương xanh (blue ocean) là những khoảng trống thị trường chưa được khai phá, đầy giá trị tiềm năng, còn vô số cơ hội phát triển hứa hẹn lợi nhuận cao. Trong mô hình đại dương này, sự cạnh tranh là chưa cần thiết, bởi luật chơi chưa được thiết lập.

Đại dương đỏ (red ocean) là thị trường thông thường, truyền thống, đã bị lấp đầy bởi các đối thủ cạnh tranh và đã được khai thác rất sâu. Trong “đại dương đỏ”, các ranh giới đã được thiết lập và chấp nhận, quy luật cạnh tranh đều được xác định rõ ràng. Các công ty phải tìm cách vượt trội hơn để chiếm được thị phần lớn hơn trong thị trường. Khi đã có nhiều người nhảy vào thị trường, thị trường này sẽ bị phân khúc ra nhỏ hơn. Do đó, khả năng thu lợi nhuận và tăng trưởng sẽ có đi xuống.

Do đó, chiến lược đại dương xanh có thể hiểu là một chiến lược phát triển và mở rộng một thị trường trong đó không có cạnh tranh hoặc sự cạnh tranh là không cần thiết mà các công ty có thể khám phá và khai thác. Chiến lược này có một số đặc điểm sau:

  • Không cạnh tranh trong khoảng thị trường đang tồn tại, Chiến lược xanh tạo ra một thị trường không có cạnh tranh.
  • Không đánh bại đối thủ cạnh tranh mà làm cho cạnh tranh không còn hoặc trở nên không cần thiết.
  • Không chú trọng khai thác các nhu cầu hiện có, tập trung vào việc tạo ra và giành lấy các nhu cầu mới.
  • Không cố gắng để cân bằng giá trị/ chi phí mà chuyển hướng sang phá vỡ cân bằng giá trị/chi phí.
  • Không đặt toàn bộ hoạt động của công ty trong việc theo đuổi sự khác biệt hoặc theo đuổi chi phí thấp mà đặt toàn bộ hoạt động của công ty trong chiến lược: vừa theo đuổi sự khác biệt, đồng thời vừa theo đuổi chi phí thấp.

Khi cuốn sách được giới thiệu, nó đã gây ra những phản ứng trái chiều. Tuy vậy, một số công ty đã thành công với việc áp dụng tư tưởng chiến lược của cuốn sách. Chẳng hạn như Nintendo (Nhật Bản) đã khai thác và đưa ra ứng dụng game cho màn hình cảm ứng thành công vào năm 2004.

* Tham khảo: