Cá nhân, doanh nghiệp Việt Nam muốn đầu tư ra nước ngoài thì phải làm thế nào?

30-10-2012 (VF) — Xem dữ liệu về FDI của Việt Nam ra nước ngoài thấy số vốn đăng ký lũy kế cũng vượt 15 tỷ USD rồi. Tuy địa chỉ đầu tư tập trung ở các thị trường quen thuộc – hai nước láng giềng Lào và Campuchia, và Nga, nhưng cũng ghi nhận những nỗ lực đi xa hơn, tới bên kia bán cầu.

Tôi xin hỏi doanh nghiệp, cá nhân Việt Nam khi muốn đầu tư ra nước ngoài thì phải làm thế nào, cần chuẩn bị những gì? Tôi quan tâm nhiều nhất tới (i) tìm kiếm và xác định cơ hội kinh doanh mới và (ii) thủ tục pháp lý đầu tư, đi lại giữa Việt Nam và thị trường mới.

Cám ơn Vietfin.

Đại dương xanh bao la