Cán cân thương mại Việt Nam – ASEAN 2012

31-1-2013 (VF) — Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, năm 2012 tổng kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam – ASEAN đạt hơn 37,84 tỷ USD, trong đó kim ngạch xuất khẩu đạt 17,08 tỷ USD và kim ngạch nhập khẩu đạt 20,76 tỷ USD, lần lượt tăng 25,7% và giảm 0,7% so với năm 2011. Như vậy, mức thâm hụt cán cân thương mại đang nghiêng về phía Việt Nam với giá trị 3,68 tỷ USD.

Tuy nhiên, 3,68 tỷ USD là mức thâm hụt thương mại thấp nhất trong 7 năm trở lại đây, và nó có tốc độ giảm giảm khá mạnh (khoảng 50,2%) so với năm 2011.

Kim ngạch hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và cán cân thương mại Việt Nam – ASEAN giai đoạn 2005 – 2012

Đvt: tỷ USD

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Xuất khẩu

5,45

6,36

7,82

10,2

8,59

10,35

13,58

17,08

Nhập khẩu

9,46

12,54

15,89

19,57

13,81

16,41

20,91

20,76

Cán cân thương mại

-4,01

-6,18

-8,07

-9,37

-5,22

-6,06

-7,33

-3,68

Trong cán cân thương mại Việt Nam – ASEAN, năm 2012 Việt Nam thâm hụt tại 4 thị trường là: Brunei, Lào, Singapore và Thái Lan. Trong đó, Việt nam có thâm hụt lớn nhất với Singapore  (4,346 tỷ USD); tiếp theo là Thái Lan (3,173 tỷ USD); Brunei (594 triệu USD) và Lào (24 triệu USD).

Ngược lại, trong 5 thị trường thặng dư của Việt Nam, Campuchia là thị trường thặng dư thương mại nhiều nhất với 2,345 tỷ USD; tiếp theo là Malaysia (1,084 tỷ USD); Philippines (906 triệu USD); …

Tình hình trao đổi thương mại Việt Nam – ASEAN 2012

Đvt: Triệu USD

STT

Quốc gia thành viên

Kim ngạch xuất khẩu

Kim ngạch nhập khẩu

Xuất/nhập siêu

1

Brunei

17

611

-594

2

Campuchia

2.831

486

2.345

3

Indonesia

2.358

2.248

110

4

Lào

421

445

-24

5

Malaysia

4.496

3.412

1.084

6

Myanmar

118

109

9

7

Philippines

1.871

965

906

8

Singapore

2.344

6.690

-4.346

9

Thái Lan

2.619

5.792

-3.173

Tổng

17.075

20.758

-3683

Trong năm qua, các mặt hàng chủ yếu Việt Nam xuất khẩu sang các nước ASEAN chủ yếu là nhóm các mặt hàng chủ lực như: Dầu thô; gạo; máy vi tính-điện thoại-điện tử-linh kiện; sắt thép các loại; xăng dầu các loại;…

Một số ngành hàng xuất khẩu chủ yếu sang thị trường ASEAN

Đvt: Triệu USD

Tên ngành hàng

Kim ngạch xuất khẩu

Dầu Thô

1.577

Điện thoại các loại và linh kiện

1.505

Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện

1.495

Gạo

1.480

Sắt thép các loại

1.373

Xăng dầu các loại

1.094

.Cà phê

925

Máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng

922

Cao su

602

Thủy tinh và các sản phẩm thủy tinh

371

Sản phẩm từ chất dẻo

359

Hàng dệt may

346

Còn các mặt hàng Việt Nam nhập khẩu từ các nước ASEAN chủ yếu là các mặt hàng thiết yếu, nguyên phụ liệu đầu vào phục vụ sản xuất trong nước như: xăng dầu; nguyên phụ liệu ngành dệt may da giày; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện; máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng; chất dẻo nguyên liệu;…

Một số ngành hàng nhập khẩu chủ yếu từ ASEAN

Đvt: Triệu USD

Tên ngành hàng

Kim ngạch nhập khẩu

Xăng dầu các loại

4.564

Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện

2.507

Máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng

1.305

Chất dẻo nguyên liệu

1.116

Nguyên phụ liệu dệt may, da giày

750

Hóa chất

699

Dầu mỡ động thực vật

671

Giấy các loại

610

Dầu thô

584

Gỗ và sản phẩm từ gỗ

573

Hàng điện gia dụng và linh kiện

489

Sản phẩm hóa chất

469

Linh kiện và phụ tùng ô tô

464

__________
Liên quan: