Chương trình Hợp tác Công nghệ Song phương với Czech

21-4-2013 (VF) – Chương trình Hợp tác Công nghệ Song phương của Bộ Công thương Czech được thiết kế và triển khai nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp Czech và SMEs tại các quốc gia bên ngoài EU giới thiệu và mở rộng các sản phẩm công nghệ cao, bao gồm cả phát triển ứng dụng và phần mềm.

Các chương trình/dự án liên doanh kết thúc trước ngày 31-12-2016 giữa một doanh nghiệp Czech và một doanh nghiệp nhỏ và vừa tại quốc gia ngoài EU đều có thể đăng ký tham gia Chương trình Hợp tác Công nghệ Song phương và được nhận khoản hỗ trợ tương đương 50% các khoản chi phí:

–        Nhân sự

–        Mua sắm máy móc, thiết bị, phần mềm

–        Mua sắm nguyên vật liệu

–        Mua sắm dịch vụ

Tổng số tiền hỗ trợ không quá 200.000 Euro.

Các lĩnh vực ưu tiên:

–        Cơ khí

–        Công nghệ điện tử và kỹ thuật điện

–        Công nghệ thông tin và truyền thông

–        Công nghệ sạch, bền vững và năng lượng

–        Công nghệ sinh học

–        Công nghệ chế biến thực phẩm và nông sản

–        Công nghệ dược

* Để tìm hiểu chi tiết chương trình và tìm kiếm đối tác tại Czech, vui lòng gửi thông tin giới thiệu doanh nghiệp tới email: info@vietnamica.net