Cơ cấu cổ đông ACB tính đến cuối năm 2012

4-2-2013 (VF) — ACB là một trong những NHTMCP có vốn lớn nhất hiện nay. Từ ngày 31-12-2011, vốn điều lệ của ACB là 9.376.965.060.000 đồng.

Năm 2012 là năm đầy biến động đối với ACB, nhiều cá nhân liên quan đến ngân hàng bị bắt như Nguyễn Đức Kiên, Lý Xuân Hải, Trịnh Kim Quang… Chỉ tính riêng hoạt động kinh doanh vàng ngân hàng đã lỗ 1.700 tỉ đồng. LNST đạt khoảng 1.200 tỉ đồng, chỉ bằng 20% kế hoạch đặt ra ban đầu (5.500 tỉ đồng)  (Tiền Phong, 27-12).

Cơ cấu cổ đông của ACB tính đến hết năm 2012 (HNX, 2-2):

gia-dinh-ong-tran-mong-hung-dang-nam-giu-bao-nhieu-co-phan-tai-acb

Theo số liệu mới nhất do ACB cung cấp5 người nhà ông Trần Mộng Hùng (thành viên sáng lập ACB) đang nắm giữ tổng cộng 78.350.716 CP, tương đương 8,36% vốn điều lệ của ACB. Trong đó:

  • Ông Hùng có 16.523.854 CP, tỷ lệ 1,76%;
  • Bà Đặng Thu Thủy (vợ ông Hùng) có 10.978.656 CP, chiếm 1,17%;
  • Con gái Trần Đặng Thu Thảo giữ tỷ lệ 1,13% với 10.572.256 CP;
  • Con trai Trần Hùng Huy (chủ tịch HĐQT ACB) nắm giữ 28.772.070 CP, tỷ lệ 3,07%;
  • Con trai Trần Minh Hoàng giữ 11.503.880 CP với tỷ lệ 1,23%.

Như vậy, người có liên quan đến ông Hùng và cá nhân ông đang có tổng cộng 9,75% vốn điều lệ của ngân hàng ACB.

—————–
* Liên quan: