Cơ cấu cổ đông của Techcombank 2012

5-2-2013 (VF) — Tính đến hết  năm 2011, tổng tài sản Techcombank  đạt trên 180.874 tỉ đồng. 9T.2012, lợi nhuận của ngân hàng đạt 1.681 tỉ đồng, giảm 0,76% so với 9T.2011. Nguyên nhân của sự sụt giảm này được lý giải do môi trường kinh doanh không thuận lợi (TTVN, 20-10-2012). 

Năm 2012, HĐQT của Techcombank có nhiều sự biến động, nhiều lãnh đạo từ nhiệm như: ông Nguyễn Đức Vinh, nguyên TGĐ, Phó chủ tịch HĐQT; Người đại diện vốn của Vietnam Airlines tại ngân hàng và ông Madhur Maini, thành viên HĐQT Techcombank đồng thời là tổng giám đốc Tập đoàn Masan. Vào trung tuần T12.2012, Techcombank cũng đã  bầu bổ sung 2 thành viên HĐQT và 1 thành viên Ban kiểm soát (VnMedia, 24-12-2012). Hiện ông  Paul Simon Morris đang là Tổng GĐ của ngân hàng này.

Cơ cấu cổ đông của Techcombank tính đến hết  năm 2012 (Cafef, 4-2-2013):

gia-dinh-ong-ho-hung-anh-nam-giu-gan-55-co-phan-techcombank

Về các cổ đông nội bộ:

  • Gia đình ông Hồ Hùng Anh, chủ tịch HĐQT, đang nắm giữ cổ phần nhiều nhất, tổng cộng 5,4889% vốn điều lệ của ngân hàng. Cá nhân ông Hồ Hùng Anh có hơn 11,9 triệu cổ phần, tương đương tỷ lệ 1,3490%.
  • Gia đình ông Nguyễn Đăng Quang, phó CT HĐQT thứ nhất nắm tổng cộng 1,2575% vốn điều lệ Techcombank. Cá nhân ông Nguyễn Đăng Quang có hơn 2,85 triệu cổ phần, chiếm 0,3227%. Ông Nguyễn Đăng Quang hiện là chủ tịch HĐQT của Masan trong khi ông Hồ Hùng Anh là Phó CT.
  • Gia đình ông Nguyễn Thiều Quang, phó CT HĐQT và người nhà đang nắm giữ lượng khá lớn cổ phần của ngân hàng, với gần 27 triệu cổ phần, chiếm tỷ lệ 3,0426% vốn điều lệ. Cá nhân ông Thiều Quang có hơn 10 triệu cổ phần, chiếm 1,139%
  • Tổng giám đốc ngân hàng Techcombank Paul Simon Morris không có cổ phần nào tại ngân hàng.

——————-
Liên quan: