Cơ cấu cổ đông Masan Group T3.2013

15-4-2013 (VF) — Từ 2010 đến nay, CTCP Tập đoàn Masan (HOSE: MSN) không ngừng mở rộng quy mô, là đối tượng quan tâm  của nhiều nhà đầu tư nước ngoài. Chính vì vậy, cơ cấu cổ đông của Masan thường thay đổi. Dưới đây là cơ cấu cổ đông của Masan Group và Masan Consumer tính đến thời điểm T3.2013 (TTVN, 12-4): 

 • Masan Consumer:
  • KKR/MC Holdings II (Cayman) Limited nắm 9,3% cổ phần.
  • KKR Masan Aggegator nắm 8,75% cổ phần.
  • Masan Group & các công ty con nắm 77,3% cổ phần.

masan1

KKR Masan Aggregator có khả năng hoán đổi cổ phần của mình tại Masan Consumer lấy các chứng khoán phát hành mới của Masan Group. Loại chứng khoán phát hành để hoán đổi là cổ phần phổ thông của Masan Group hoặc chứng chỉ lưu ký trên cơ sở cổ phần phổ thông của Masan Group.

 • Cơ cấu cổ đông của Masan Group:
  • Cổ đông trong nước nắm 21,6% cổ phần.
  • Cổ đông nước ngoài khác nắm 15,5% cổ phần.
  • BankInvest nắm 6,3% cổ phần.
  • CTCP  Masan & công ty con nắm 51,0%

masan-group-du-dinh-phat-hanh-100200-trieu-usd-trai-phieu-chuyen-doi-quoc-te (1)

 

Masan Group đang dự định phát hành 100-200 triệu USD trái phiếu chuyển đổi ra thị trường quốc tế. Lãi suất trái phiếu tối đa 8%/năm. Giá chuyển đổi tối thiểu 100.000 đồng/cp, tuy nhiên tỷ lệ chuyển đổi chưa được ấn định.

 


Liên quan: