CPI Tháng 2 có thể trên 2%

5-2-2013 (VF)  – CPI tháng Tết âm lịch năm 2013 (rơi vào tháng 2-2013 dương lịch) là chỉ số quan trọng bởi mức tăng CPI trong những tháng đầu năm sẽ ảnh hưởng lớn đến định hướng chính sách tiền tệ cả năm của Chính phủ. Dựa trên dữ liệu lịch sử, có thể kì vọng CPI trong T2.2013 ở khoảng 2.2% – 2.3%.

Theo dữ liệu lịch sử của Tổng cục thống kê, mức tăng CPI trung bình trong Tháng 2 so với Tháng 1 trong giai đoạn 2002 – 2012 là 2.2%. Với số liệu cụ thể như sau:

Tăng trưởng CPI T2 so với T1
2002 2.20%
2003 2.20%
2004 3.00%
2005 2.50%
2006 2.10%
2007 2.17%
2008 3.56%
2009 1.17%
2010 1.96%
2011 2.09%
2012 1.37%
Trung bình (2002:2012) 2.21%
Nguồn: GSO

 

Thêm vào đó, trong thời kì này, CPI tháng 2 tăng trung bình 1,84 lần so với tháng 1. Nếu lấy mức trung bình này nhân với mức tăng CPI T1.2013 là 1.25% (SGGP, 24-1), thì CPI T2.2013 sẽ là 2.3%.

Dựa trên hai phương pháp này, CPI tháng 2.2013 có thể dao động trong khoảng 2.2% – 2.3% (Vneconomy, 5-2).

Nếu tăng trưởng CPI tháng 2 ở mức trên 2%, tổng mức tăng CPI của tháng 1 và tháng 2 đã trên 3%, càng khiến mục tiêu lạm phát 6.5% của Chính phủ trong năm nay trở nên khó khăn hơn. Như vậy, rủi ro lạm phát “hai con số” càng hiển hiện.

__________
Liên quan: