Đề án tái cơ cấu của Vinalines

7-2-2013 (VF) — TCty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) là một công ty quốc doanh được thành lập năm 1995 trên cơ sở sắp xếp lại một số DN vận tải biển, bốc xếp và dịch vụ hàng hải do Cục Hàng hải Việt Nam và Bộ Giao thông vận tải quản lý.

Trong năm 2012, doanh thu của Vinalines đạt hơn 21.200 tỷ đồng, tương đương 86% mức thực hiện của năm 2011 và 99% kế hoạch đề ra. Ngân sách nộp 674 tỷ đồng, giảm khoảng 33% so với năm 2011. Đặc biệt, khoản lỗ kinh doanh của TCty là 2.439 tỷ đồng (VnExpress, 31-1).

Ngày 4-2 vừa qua, Phó thủ tướng chính phủ đã ký thông qua đề án Tái cơ cấu của Vinalines giai đoạn 2012 – 2015. Theo đó, 3 lĩnh vực chính mà Vinalines phải tập trung thực hiện sau khi tái cơ cấu bao gồm vận tải biển, khai thác cảng biển và dịch vụ hàng hải.

Nội dung đề án tái cơ cấu của Vinalines bao gồm (Chính phủ, 5-2):

  • Tiến hành phân loại, sắp xếp các đơn vị thành viên, trong đó cho phá sản 2 DN là công ty Vận tải viễn dương Vinashin (Vinashinlines) và công ty Vận tải dầu khí Việt Nam (Falcon)
  • Giải thể 2 đơn vị: Chi nhánh TCty tại Cần Thơ và Liên doanh Trung tâm Nhân lực hàng hải Đông Nam Á (Vina-STC)
  • Trong giai đoạn 2012 – 2015, Vinalines sẽ phải thoái vốn khỏi 37 DN khác, sáp nhập công ty thương mại Xăng dầu đường biển và công ty kinh doanh Xăng dầu Vinalines phía Bắc để cổ phần hóa và thoái vốn.
  • Sau khi tái cơ cấu, Vinalines sẽ chỉ nắm giữ 100% vốn tại 2 DN và 50 – 75% vốn tại 30 DN khác.
  • Trong 3 lĩnh vực tập trung sau tái cơ cấu, đề án yêu cầu:

 –         Đi vi vn ti bin, TCty cơ cấu lại đội tàu phù hợp với thị trường (đặc biệt là nội địa), có phương án bán những tàu cũ khai thác không hiệu quả để giảm lỗ, rà soát lại các chương trình đóng mới tàu biển phù hợp với khả năng tài chính và nhu cầu thị trường.

-          V lĩnh vc cng bin, tập trung khai thác các cảng hiện có, trong đó ưu tiên đầu tư đồng bộ để khai thác có hiệu quả cụm cảng phía Bắc tại khu vực Hải Phòng, Quảng Ninh và cụm cảng phía Nam khu vực Cái Mép – Thị Vải và khu vực TP HCM; rà soát cắt giảm chi phí, đảm bảo khai thác cảng biển có hiệu quả.

-          V lĩnh vc dch v, phát triển đồng bộ dịch vụ hỗ trợ vận tải biển, đặc biệt là dịch vụ logistics, hướng đến dịch vụ trọn gói và mở rộng ra nước ngoài; hình thành một số cảng cạn, trung tâm phân phối hàng hóa và các loại hình dịch vụ hàng hải tiên tiến khác ở các khu vực đầu mối vận tải. Chuyển đổi các công ty CN tàu thủy thành các đơn vị kinh doanh dịch vụ hàng hải và tiến hành cổ phần hóa khi đủ điều kiện.

Trong năm 2013, Vinalines dự kiến, sản lượng vận tải biển đạt 28,2 triệu tấn, sản lượng hàng thông qua cảng đạt 70 triệu tấn, doanh thu 20.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, Vinalines xác định, năm 2013, TCty sẽ tiếp tục thua lỗ, dự kiến lên tới 2.100 tỷ đồng (Hà Nội mới, 29-1).

________

* Liên quan: