Đề án tái cơ cấu Vinapaco

25-2-2013 (VF) — Tổng Công ty giấy Việt Nam (Vinapaco) được thành lập năm 1995.  Đến năm 2010, Vinapaco  được chuyển đổi thành Công ty TNHH một  thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu với vốn điều lệ là 1.213 tỷ đồng.

Năm 2012, Vinapaco (công ty mẹ) đã có nhiều chỉ tiêu gần cán đích trong bối cảnh kinh tế gặp nhiều khó khăn như: giá trị SXCN đạt 1.298,5 tỷ đồng, bằng 94,5% kế hoạch năm, bằng 98,8% so với cùng kỳ năm trước; tổng doanh thu đạt 3.299,4 tỷ đồng bằng 91,9% kế hoạch năm và bằng 108,1% so với cùng kỳ năm 2011 (IRV, 29-1).

Nhằm mục tiêu nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và sức cạnh tranh gắn với bảo vệ môi trường sinh thái; giữ vai trò nòng cốt trong ngành giấy Việt Nam giai đoạn 2013-2015, Thủ tướng Chính phủ vừa thông qua đề án tái cơ cấu Vinapaco. Nội dung cụ thể của đề án như sau (Chính phủ, 23-2):

Ngành nghề sản xuất chính của Vinapaco gồm: sản xuất và kinh doanh giấy, bột giấy, các sản phẩm từ giấy; trồng và khai thác rừng nguyên liệu giấy.

Phân loại công ty thành viên:

  • Vinapaco vẫn là công ty mẹ 100% vốn nhà nước và có 20 đơn vị trực thuộc.
  • Tổng công ty nắm 100% vốn của Công ty TNHH một thành viên Nguyên liệu giấy miền Nam; giữ dưới 50% vốn điều lệ đối với 9 doanh nghiệp; thực hiện cổ phần hóa, Công ty mẹ – Vinapaco giữ dưới 50% vốn điều lệ đối với 4 doanh nghiệp.
  • Thực hiện sáp nhập 4 công ty lâm nghiệp: sáp nhập Công ty lâm nghiệp Mộc Sơn vào Công ty lâm nghiệp Tam Sơn; sáp nhập Công ty lâm  nghiệp A Mai vào Công ty lâm nghiệp Yên Lập.
  • Ngoài ra, chuyển sang hoạt động theo mô hình doanh nghiệp khoa học và công nghệ đối với: Viện Công nghệ Giấy và Xenluylô và Viện Nghiên cứu cây nguyên liệu giấy. Trường Cao đẳng Công nghệ giấy và Cơ điện sẽ được chuyển về Bộ Công Thương quản lý.

* Về cơ cấu tài chính:  thoái 100% vốn của Công ty mẹ – Vinapaco tại 9 doanh nghiệp: CTCP May – Diêm Sài Gòn; Công ty TNHH Sản xuất, xuất nhập khẩu, dịch vụ và đầu tư Việt Thái; CTCP Bia Sài Gòn – Phú Thọ; CTCP Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; CTCP Giấy Thanh Hóa; CTCP Tân Mai Miền Đông; CTCP Tân Mai Miền Trung; CTCP Tân Mai Tây Nguyên; CTCP Tân Mai Lâm Đồng.

* Về xử lý tồn tại tài chính: Vinapaco tiếp tục thực hiện quyết toán và xử lý tài chính của Dự án mở rộng Bãi Bằng giai đoạn II, báo cáo Bộ Công Thương theo từng nội dung xử lý cụ thể phù hợp với pháp luật hiện hành. Đối với Dự án Nhà máy Bột giấy Phương Nam, Tổng công ty lập phương án tái cơ cấu báo cáo Bộ Công Thương giải quyết, trường hợp vượt thẩm quyền, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

* Vốn điều lệ của Vinapaco sẽ được thống nhất sau khi có ý kiến thỏa thuận của  Bộ Tài chính.

_________

* Liên quan: