Điều khoản chủ yếu của Incoterm 2000

22-9-2012 (VF) — International Commerce Terms (Incoterms) – Các điều khoản thương mại quốc tế. Đây là bộ quy tắc thương mại quốc tế được công nhận và sử dụng rộng rãi trên toàn thế giới. Theo đó, Incoterms quy định những quy tắc có liên quan đến giá cả và trách nhiệm của bên bán và bên mua trong một hoạt động thương mại quốc tế.

Incoterms 2000 gồm 13 điều kiện giao hàng mẫu, chia thành 4 nhóm: C, D, E, F. Cụ thể như sau:

Nhóm C (Phí vận chuyển đã trả)

Nhóm D (nơi đến)

Nhóm E (nơi đi)

Nhóm F (Phí vận chuyển chưa trả)

————–
CFR | CIF | CPT | CIP | DAF | DES | DEQ | DDU | DDP | EXW | FCA | FAS | FOB