Ex-Change: Cơ hội làm việc với chuyên gia Bỉ dành cho SMEs Việt Nam, phi lợi nhuận

exchange1-2-2013 (VF) – Ex-Change là một tổ chức phi lợi nhuận của Bỉ được thành lập bởi một nhóm hiệp hội doanh nghiệp vừa và nhỏ đến từ nhiều khu vực kinh tế khác nhau của Flanders, Bỉ. Sau khi tìm hiểu thực tế năm 2011, Ex-Chang đã bắt đầu hoạt động ở Việt Nam từ năm 2012 và đang tìm kiếm các cơ hội làm việc với các đối tác trong nước.

  • Ex-Change tập hợp đội ngũ chuyên gia từ các lĩnh vực như nông nghiệp, công nghiệp, năng lượng, du lịch, tài chính, truyền thông, giáo dục, y tế với năng lực chuyên môn phong phú trong nhiều mảng từ quản lý chung, quản lý nhân lực, quản lý tài chính tới marketing và xúc tiến xuất khẩu.
  • Chuyên gia Ex-Change làm việc không hưởng thù lao và trên cơ sở tình nguyện
  • Ex-Change hoạt động xuất phải từ yêu cầu của đối tác và linh hoạt trong các dịch vụ tư vấn nhằm phù hợp với các yêu cầu
  • Ex-Change có mục tiêu thúc đẩy chia sẻ hiểu biết giữa cộng đồng kinh doanh châu Âu và nước sở tại tại các nền kinh tế mới nổi, góp phần hỗ trợ xóa đói, giảm nghèo và tăng trưởng bền vững.

Từ năm 2013 trở đi, Ex-Change sẽ áp dụng các quy tắc Việt Nam như với nhóm nước “tiêu điểm” ở Châu Phi. Điều này có nghĩa rằng chi phí các doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs) Việt Nam phải trả để có chuyên gia tư vấn Bỉ sẽ thấp hơn rất nhiều so với các năm trước.

Trong nhiều trường hợp, các doanh nghiệp Việt Nam có thể chỉ phải trả chi phí ăn ở và đi lại tại địa phương theo ngày. Doanh nghiệp Việt Nam sẽ trả phí chuyên gia tùy theo đặc điểm kinh doanh và doanh thu trong tương lai. Chi tiết cụ thể như sau:

  • Những công ty và tổ chức đào tạo tư nhân có doanh thu hàng năm từ 0 euro đến 250.000 euro sẽ nhận được 2 dự án miễn phí (chỉ phải trả chi phí ăn ở và đi lại tại địa phương). Các tổ chức có thể trả giá vé máy bay (Bỉ – VN – Bỉ) cho dự án thứ 3 và trả 2.500 euro cho dự án thứ 4. Những hiệp hội và phòng ban (được coi là không có doanh thu trực tiếp) cũng thuộc nhóm này.
  • Những công ty và tổ chức đào tạo tư nhân với doanh thu hàng năm từ 250.000 euro đến 500.000 euro sẽ nhận được một dự án miễn phí, phải trả giá vé máy bay từ dự án thứ 2, trả 2.500 euro từ dự án thứ 3 và 5.000 euro từ dự án thứ 4 trở đi.
  • Đối với các công ty và tổ chức đào tạo có doanh thu từ 500.000 euro đến 5.000.000 euro chỉ đạt tiêu chuẩn mời chuyên gia nếu có trên 10 nhân viên và sẵn sàng đóng góp chi phí. Các công ty và tổ chức đào tạo nhóm này sẽ phải trả 5.000 euro (chỉ là chi phí liên quan đến dự án, chưa tính đến chi phí ăn ở-đi lại tại địa phương).

Download tài liệu liên quan đến cơ hội hợp tác:

______

Để có thêm thông tin, xin liên hệ

– Tại Hà Nội: Trần Trí Dũng; tran@vietnamica.net
– Tại Đà Nẵng: Phan Thanh Nam; thanh_nam.phan@ex-change.be