Hiện trạng nợ khối DNNN: số lớn

14-12-2012 (VF) – Theo Báo cáo của Chính phủ về tình hình hoạt động của các tập đoàn, TCT nhà nước ngày 16-11-2012, nhiều doanh nghiệp nhà nước hiện đang trong tình trạng nợ nần với những con số khủng.

Tính đến thời điểm 31-12-2011, tổng số nợ phải trả (gồm cả nợ trong nước và nước ngoài) của các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước lên đến 1.292.400 tỷ đồng, tăng 18,9% so với 2010.

Những tập đoàn đứng đầu trong danh sách nợ phải kể đến đó là Tập đoàn dầu khí PVN, Tập đoàn Điện lực EVN, Tập đoàn Than – Khoáng sản, TCty Hàng hải Việt Nam, và Tập đoàn Đầu tư phát triển nhà và đô thị, … (Dân trí, 20-11).

 

Các Tập đoàn, TCty

Dư nợ (Tỷ đồng)

Tập đoàn Dầu khí PVN

287.000

Tập đoàn Điện lực ENV

257.000

Tập đoàn Than và khoáng sản

71.000

TCty Hàng hải Việt Nam

62.000

Tập đoàn Đầu tư phát triển nhà và đô thị

40.000

 

Theo Bộ Tài chính, trong số 85 tập đoàn, tổng công ty nhà nước thì có tới 30 đơn vị có số nợ trên vốn chủ sở hữu quá 3 lần. Điều này cho thấy, có đến 1/3 các doanh nghiệp nhà nước Việt Nam đang ôm một núi nợ khổng lồ và bị coi là không an toàn (một công ty được coi là an toàn khi tỉ lệ nợ so với vốn tự có không vượt quá 3 lần), hoạt động phụ thuộc phần lớn vào nguồn vốn vay, dẫn đến chi phí tài chính lớn và khả năng thanh toán nợ đến hạn thấp, tiềm tàng nhiều nguy cơ rủi ro (Vneconomy, 16-11).

 

Tập đoàn, TCty

Nquá hạn (Tỷ đồng)

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN)

10.149

Tập đoàn Dầu khí

1.731

Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam

467

Tông công ty Xây dựng công trình giao thông 8

128

Trên thực tế, các doanh nghiệp nhà nước thua lỗ là chuyện bình thường nên khi gặp khó khăn, một số tập đoàn, tổng công ty sẽ được Chính phủ bảo lãnh vay hoặc được vay vốn ưu đãi để tái cơ cấu nợ; qua đó giúp doanh nghiệp cải thiện dòng tiền và khả năng trả nợ. Tuy nhiên, khi thua lỗ không trả được nợ, hay khi các dự án không có khả năng thực hiện được, các doanh nghiệp lại đẩy nợ cho chính phủ lo liệu (Vneconomy, 16-11).

_________
Liên quan: