Hiệu quả sử dụng lao động của một số NH niêm yết H1.2012

23-7-2-2012 (VF) – VnEconomy thống kê tình hình sử dụng lao động và thu nhập lao động trong H1.2012 của một số NH niêm yết.

Lao động

Lợi nhuận/nhân viên

Thu nhập/người (*)

Lương,phụ cấp/người

(người)

(Triệu đồng)

(Triệu đồng)

(Triệu đồng)

CTG

18.142

108

16,5

14,99

VCB

12.508

172

17,66

15,2

ACB

9.113

153

17,43

15,62

MBB

4.940

281

n/a

n/a

EIB

5.579

249

12,33

9,85

NVB

1.519

60

15,33

14,15

(*) tính riêng Q2-2012


* Xem thêm: Tổng quan chuyển động ngành tài chính ngân hàng 22-7-2012

Tags: , , , , ,