Hỏi & Đáp: Trên Trời Dưới Bể

Chuyên trang được xây dựng nhằm (i) chia sẻ kiến thức kinh tế-tài chính, (ii) hỗ trợ đọc hiểu chuyển động kinh tế thế giới và Việt Nam, (iii) thảo luận giải quyết vướng mắc trong điều hành quản trị kinh doanh, và (iv) xóa bỏ những nỗi ưu tư tài chính cá nhân.

Đăng ký thành viên VietFin.net để có thể nêu câu hỏi trong phần [Thảo luận/Comment] ở cuối trang.

Câu hỏi được trả lời tại chỗ hoặc khi cần thiết mở rộng nội dung sẽ được trình bày thành một bài thảo luận riêng trong phần Hỏi & Đáp.

Danh sách các câu hỏi “Trên Trời Dưới Biển”

#8 — “Định lý Milton Friedman về lạm phát và cách áp dụng vào nền kinh tế của Việt Nam” @ Cuongphan94, 12-11-2013. Bài xử lý #8. Trạng thái:  Đã nhận yêu cầu. Còn trao đổi tiếp.

#7 — “Hội nhập ASEAN 2015: Thuận lợi, khó khăn, định hướng và cơ hội nghề nghiệp” @ Nghiem Cuong, 4-9-2013. Bài xử lý #7. Trạng thái: Đã nhận yêu cầu. Còn trao đổi tiếp.

#6 — “Cá nhân, doanh nghiệp Việt Nam muốn đầu tư ra nước ngoài thì phải làm thế nào?” @ Tiêu Dao, 30-10-2012. Bài xử lý #6. Trạng thái: Đã nhận yêu cầu. Còn trao đổi tiếp.

#5 — “Bùng nổ đầu tư ảnh hưởng thế nào tới tổng cung” – @nguyenkhoi519, 30-3-2013. Bài xử lý #5. Trạng thái: Đã nhận yêu cầu. Còn trao đổi tiếp.

#4 — “Cá nhân, doanh nghiệp Việt Nam muốn đầu tư ra nước ngoài thì phải làm thế nào?” – @ Tiêu Dao, 30-10-2012. Bài xử lý #4. Trạng thái: Đã nhận yêu cầu. Còn trao đổi tiếp.

#3 — “Chọn cổ phiếu thì xem gì?” – @Mai Anh, 20-8-2012.  Bài xử lý #3. Trạng thái: Đã nhận yêu cầu. Còn trao đổi tiếp.

#2 — “Hỏi Uncle Sam xem kinh tế 2012H2 sống chết ra sao?” – @nghiem cuong 3-7-2012. Bài xử lý #2. Trạng thái: Đã nhận yêu cầu. Đã giải quyết.

#1 — “Có khó khăn gì với xây dựng đường cong lãi suất chuẩn VN?” – @chou-rave 29-6-2012. Bài xử lý #1. Trạng thái: Đã nhận yêu cầu. Đã giải quyết (một phần).