Hợp nhất Western Bank và PVFC: Thủ tướng đã phê duyệt đề án

30-12-2012 (VF) — NH TMCP Phương Tây (Western Bank) cho biết, ngày 28-12-2012, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý phê duyệt Đề án hợp nhất giữa Ngân hàng TMCP Phương Tây – WESTERNBANK và Tổng công ty Tài chính cổ phần dầu khí – PVFC (HOSE: PVF) (CafeF, 29-12).


* Liên quan:

Tags: