Kết quả kiểm toán Nhà nước với NHNN và các NHTM, TCTD năm 2010

21-7-2012 (VF) – Kiểm toán Nhà nước ngày 18-7-2012 đã công bố kết quả kiểm toán cho năm 2010 đối với NHNN và các NHTM quốc doanh.

Năm 2010: Tổng số nợ gia hạn của NHNN với các NHTM là 68.250 tỷ đồng, chiếm 58% tổng doanh số cho vay; các khoản vay thời hạn 90 ngày được gia hạn đến lần thứ 4 làm thời gian vay kéo dài 389 ngày. Báo cáo kết luận: “NHNN đã áp dụng lãi suất tái cấp vốn thấp hơn nhiều lãi suất huy động trên thị trường đã tạo điều kiện cho một số TCTD lợi dụng, như một nguồn vốn giá rẻ ưu đãi, không cơ cấu lại các khoản đầu tư để trả nợ đúng hạn, làm gia tăng dư nợ vay tái cấp vốn của các NHTM. Việc gia hạn nợ không đúng quy định”.

Việc điều hành chính sách tài khóa và tiền tệ của NHNN không thực hiện được mục tiêu kiềm chế lạm phát: tốc độ tăng trưởng tín dụng năm 2010 là 31,19%, trong khi chỉ tiêu theo nghị quyết của CP 6,19%. Trong đó, tăng trưởng tín dụng trong lĩnh vực CK và BĐS lần lượt là với 40,93% và 28,11% (VnEconomy, 18-7)

Đối với hoạt động của một số NHTM quốc doanh và TCTD:

  • Vietcombank: tỷ lệ CAR của Vietcombank trong ba tháng đầu năm 2010 lần lượt là 6,8%, 6,5% và 7,6%. Tỷ lệ này ở ba tháng cuối năm lần lượt là 6,73%, 6,28% và 7,03%. Ngoài ra, Vietcombank có khoản vốn góp vào Tổng công ty Dịch vụ Bưu chính Viễn thông Sài Gòn bị suy giảm tới gần 90% giá trị: giá trị vốn góp 138 tỷ đồng, song tính đến hết năm 2010 chỉ còn 23 tỷ đồng (VnEconomy, 18-7).
  • VDB: Đối với VDB, năm 2010, tỷ lệ nợ xấu cho vay đầu tư phát triển là 12,05%, cho vay xuất khẩu là 13,42% (chưa bao gồm nợ xấu của Chương trình Cuba và Tàu biển Vinashin), cho vay thương mại ngoài các chương trình cho phép dẫn đến lỗ 18,1 tỷ đồng, nợ quá hạn 438 tỷ đồng.
  • VBSP: NH này còn cho vay sai đối tượng, ủy thác cho các tổ chức XH thực hiện cho vay nhưng lại chưa có cơ chế giám sát, kiểm tra và quy trách nhiệm khi có sai sót. Nợ xấu của VBSP đến 31-12-2010 chiếm 1,2% dư nợ (nợ quá hạn và nợ khoanh chiếm 0,22%) (VnEconomy, 18-7).
  • DATC: Theo kết quả kiểm toán, hệ số bảo toàn vốn năm 2010 (VCSH năm 2010/VCSH năm 2009) là 1,04%; ROE là 5,48% (thấp hơn năm 2009), trong đó ROE vào công ty con là 5,2%, công ty liên doanh liên kết là 0,06%, đầu tư dài hạn khác là 2,8%. DATC gửi tiền tại Công ty Cho thuê tài chính II của Agribank (ALC II) 110 tỷ đồng, đến ngày 31-12-2011, các hợp đồng tiền gửi tại ALCII đã quá hạn trên 2 năm nhưng chỉ thu được 12,68 tỷ đồng tiền lãi, nguy cơ mất vốn ước tính trên 70 tỷ đồng (VOV, 18-7).
Tags: