Kết quả kinh doanh NHTM 2012

26-2-2013 (VF) – Theo số liệu từ NHNN, huy động vốn của toàn hệ thốngngân hàng năm 2012 tăng khoảng 16%. Tại các ngân hàng lớn, ngoại trừ sụt giảm của ngân hàng do khủng hoảng, tình hình huy động vốn tăng khá mạnh.

Agribank dẫn đầu hệ thống ngân hàng với mức huy động đạt 540.000 tỷ đồng, gấp gần 1,5 lần ngân hàng ở vị trí thứ hai là BIDV. Tuy nhiên, ngân hàng đứng đầu về tốc độ huy động lại là SHB với 123%, mặc dù mức độ huy động chỉ đạt 77.598 tỷ đồng.

Tình hình huy động vốn tại các NHTM 2012

Ngân hàng

Mức huy động (tỷ đồng)

Mức tăng trưởng (%)

Agribank

540.000

21,50

BIDV

360.167

26,00

Vietcombank

288.271

25,30

Vietinbank

284.514

12,10

Sacombank

107.746

43,50

Techcombank

111.462

25,70

Eximbank

70.458

30,00

MB

117.747

31,50

SHB

77.598

123,00

ACB

125.233

-11,90

Theo số liệu báo cáo của 4 “ông lớn” ngân hàng là Agribank, BIDV, Vietcombank và Vietinbank, đến cuối năm 2012 tổng nợ xấu tại 4 ngân hàng này là 47.256 tỷ đồng. Trong đó, Agribank dẫn đầu về nợ xấu với 27.803 tỷ đồng, chiếm 5,79% tổng dư nợ tín dụng; tiếp theo là BIDV (9.102 tỷ đồng), Vietcombank (5.461 tỷ đồng) và Vietinbank (4.890 tỷ đồng), lần lượt chiếm 2,68%; 2,26% và 1,48% tổng dư nợ tín dụng.

Dưới đây là tình hình tín dụng và nợ xấu của một số NHTM trong năm 2012:

Tín dụng và nợ xấu của các NHTM 2012

Ngân hàng

Cho vay khách hàng (tỷ đồng)

Tăng trưởng tín dụng (%)

Nợ xấu (tỷ đồng)

Tỷ lệ nợ xấu (%)

Trích lập dự phòng rủi ro (tỷ đồng)

 Tỷ lệ nợ xấu/tổng dư  nợ tín dụng (%)

Agribank

480.453

8,20

27.803

5,80

N/A

5,79

BIDV

339.931

14,10

9.102

2,70

3.565

2,68

Vietcombank

241.162

15,00

5.461

2,26

3.230

2,26

Vietinbank

329.683

13,50

4.890

1,46

4.352

1,48

Sacombank

96.334

19,00

1.824

1,89

1.336

1,89

Techcombank

68.261

7,60

N/A

N/A

1.450

    N/A

Eximbank

74.922

0,35

987

1,20

239

1,32

MB

74.478

26,10

1.370

1,85

2.027

1,84

SHB

55.561

92,80

4.844

8,53

555

8,72

ACB

101.333

-0,50

2.570

2,50

487

2,54

* Nguồn: CafeF, 25-2

________

* Liên quan: