Kiến thức Chứng khoán

Tập hợp, giới thiệu và giải thích kiến thức căn bản về thị trường và giao dịch chứng khoán.

#1- Vì sao quan tâm thị trường chứng khoán

#2- Những khái niệm cơ bản về chứng khoán

#3- Đọc bảng điện tử giao dịch chứng khoán như thế nào?

#4- Những lệnh giao dịch áp dụng trên TTCK Việt Nam

a. Các lệnh giao dịch trên SGDCK TP.HCM HSX

b. Các lệnh giao dịch trên SGDCK Hà Nội HNX

#5- Quy tắc giao dịch trên TTCK Việt Nam

#6- Công ty chứng khoán cung cấp những dịch vụ nào? [đang cập nhật]

#7- Phương thức khớp lệnh trên thị trường tập trung

#8 – Shleifer và Vishny (1997): Khảo sát quản trị xung đột công ty

#9 – Giá tham chiếu vào ngày giao dịch không hưởng quyền

#10 – Nguyên tắc tính chỉ số VNIndex

#11 - Điều chỉnh đổi biên độ dao động giá của TTCK Việt Nam từ 2000-2013

#12 – Danh sách các quỹ đầu tư chứng khoán tính đến hết năm 2012

#13 – Quy chế chuyển nhượng cổ phiếu hủy niêm yết

#14 – Quy định về phát hành trái phiếu quốc tế của DN không được Chính phủ bảo lãnh

_______________________________

* Kiến thức tham khảo và bổ sung: