Kiều hối Việt Nam 2012: 10 tỷ USD

19-2-2013 (VF) — Theo nhận định của Ngân hàng Thế giới (WB), năm 2012 các nước đang phát triển sẽ nhận được tổng cộng 406 tỷ USD kiều hối. Dẫn đầu danh sách này là Ấn Độ với 70 tỷ USD, tiếp theo là Trung Quốc (66 tỷ USD); Philippines và Mexico (24 tỷ USD); Nigeria (21 tỷ USD).

WB cũng dự đoán, trong năm 2012, Việt Nam sẽ thu hút được lượng kiều hối bằng năm 2011 là 9 tỷ USD, sẽ xếp thứ 7 trong Top 10 quốc gia nhận kiều hối nhiều nhất thế giới – tăng 2 bậc so với năm ngoái (VnExpress, 23-11-2012).

Thực tế, theo Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh, năm 2012, Việt Nam xếp thứ 7 trong số các nước nhận kiều hối nhiều nhất thế giới. Tuy nhiên, lượng kiều hối chảy về Việt Nam trong năm 2012 vượt trên 10 tỷ USD, tăng hơn 10% so với năm 2011 và cao hơn con số dự đoán của WB.

Lượng kiều hối từ năm 1991 đến nay không chỉ chiếm tới 60 – 70% nguồn đầu tư nước ngoài mà nó còn là nguồn tiền đóng góp rất hiệu quả trong công cuộc phát triển kinh tế, góp phần ổn định tỷ giá và tăng lượng dự trữ ngoại tệ (VnExpress, 18-2).

_________
* Liên quan: