Law of large number: Luật số lớn

7-1-2013 (VF) – Law of large number (tiếng Việt: Luật số lớn) là quy luật – xét theo quan điểm thống kê – trong đó khi số lượng mẫu được lựa chọn để phân tích tăng lên thì mức bình quân của số mẫu lựa chọn này sẽ gần đạt mức bình quân của toàn bộ tổng thể.

Tuy nhiên trong lĩnh vực tài chính, quy luật này đề cập tới việc khi một công ty tăng trưởng, khả năng công ty này có thể duy trì tốc độ tăng trưởng lớn sẽ bị hạn chế. Đó là do khi một công ty liên tục mở rộng quy mô, để duy trì được tốc độ tăng trưởng như ban đầu thì công ty đó trên thực tế, phải đẩy mạnh phát triển với ở mức cao.

Ví dụ: giả định rằng công ty X có giá trị vốn hoá thị trường là 400 tỉ USD, công ty Y có giá trị vốn hoá thị trường là 5 tỉ USD. Để tăng trưởng với tốc độ 50 %, công ty này phải tăng giá trị vốn hoá thị trường của mình lên 200 tỉ USD, trong khi công ty Y chỉ cần tăng giá trị  vốn hoá thị trường của mình lên 2.5 tỉ USD. Luật số lớn cho rằng chắc chắn công ty Y có khả năng đạt tốc độ tăng trưởng 50% hơn công ty X.

Luật số lớn mang tính logic và rất có ý nghĩa thống kê. Nếu một công ty lớn duy trì tăng trưởng với tốc độ 30% đến 50% một năm, cuối cùng công ty này thậm chí sẽ còn lớn hơn cả nền kinh tế. Điều này không thể xảy ra và chắc chắn tốc độ tăng trưởng của các công ty sẽ bị chững lại. Kết quả là, đầu tư vào các công ty có giá trị vốn hoá thị trường cao có thể làm giảm khả năng tăng giá của chứng khoán đó.

Được đưa ra từ thế kỷ XVII, luật số lớn được ứng dụng rộng rãi trong suy diễn thống kê khi nghiên cứu, điểu tra chọn mẫu rồi từ đó rút ra quy luật, bản chất của tổng thể.

* Tham khảo: saga.vn