LIBOR (The London Interbank Offered Rate): Lãi suất liên ngân hàng London

14-7-2012 (VF) – LIBOR (The London Interbank Offered Rate) là lãi suất mà tại đó các NH có thể vay mượn tiền, ở mức có thể tính toán được, từ các NH khác trên thị trường liên NH London. LIBOR được cố định hàng ngày bởi Hiệp hội Ngân hàng Anh (British Bankers’ Association – BBA) và thông báo qua Thomson Reuters.

Cách tính

Hiệp hội NH Anh  sẽ thống kê qua các NH được chọn, đại diện cho toàn thị trường. Lãi suất vay liên NH do các NH này công bố sẽ được sử dụng làm căn cứ tính lãi suất bình quân LIBOR (loại bỏ ¼ lãi suất cao nhất và thấp nhất thống kê được).

LIBOR, do đó, được tính định kỳ hàng ngày vào lúc 11h (GMT). Vì tính từng ngày nên lãi suất giữa các NH có thể dao động xung quanh mức LIBOR công bố. Tuy nhiên, LIBOR cung cấp một công cụ giúp ước lượng mức lãi suất thực tế sử dụng giữa các NH. Phép ước tính này sẽ chính xác với kỳ hạn ngắn hơn là kỳ hạn dài.

Kỳ hạn tính LIBOR có thể dài tới 12 tháng; thường sử dụng nhất là theo ngày, tuần, tháng, 6 tháng và 1 năm. LIBOR cũng được tính cho 10 loại tiền tệ: USD, JPY, EUR, GBP, CHF, CAD, AUD, DKK, SEK, NZD.

Ứng dụng

Được áp dụng từ 1986, LIBOR có ảnh hưởng tới nhiều công cụ tài chính. Ngoài việc cung cấp cho thị trường liên NH 1 mức lãi suất cơ sở của việc vay vốn, LIBOR còn tác động tới các công cụ phái sinh, trong đó hợp đồng tương lai EUR và lãi suất hoán đổi EUR là chịu ảnh hưởng nhiều nhất.

—-
* Liên quan: