Lộ trình tái cơ cấu của Vinacomin

20-2-2013 (VF) — Tiền thân là TCty Than Việt Nam (Vinacoal), Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin) được thành lập vào năm 2005 trên cơ sở sáp nhập Tập đoàn Than Việt Nam và TCty Khoáng sản Việt Nam. Vinacomin là DNNN đầu tiên được chuyển đổi thành Tập đoàn kinh tế đặt dưới sự điều hành trực tiếp của Chính phủ  với 100% vốn sở hữu của nhà nước. Hiện nay, Vinacomin là Tập đoàn kinh doanh đa ngành trên nền công nghiệp than và khoáng sản, hoạt động theo mô hình  Công ty TNHH MTV.

Theo kết quả kinh doanh năm 2012, doanh thu của Tập đoàn đạt 95,5 nghìn tỷ đồng, bằng 105% kế hoạch điều chỉnh và bằng 88% so với năm 2011 (Đại đoàn kết, 18-1). Nhằm mục tiêu đưa Tập đoàn trở thành Tập đoàn kinh tế nhà nước mạnh, có cơ cấu hợp lý, ngày 7-2 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 314/QĐ-TTg, phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin) giai đoạn 2012-2015 (Chính phủ, 8-2).

Nội dung đề án tái cơ cấu của Vinacomin bao gồm:

  • Ngành nghề kinh doanh chính: công nghiệp than; công nghiệp khoáng sản – luyện kim; vật liệu nổ công nghiệp; công nghiệp điện.
  • Về cơ cấu tổ chức, bao gồm: Công ty mẹ – Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước. Công ty mẹ có 16 đơn vị phụ thuộc.
  • Trong giai đoạn 2012-2015, dự kiến chuyển 10 DN thành đơn vị phụ thuộc công ty mẹ; duy trì 5 DN do Vinacomin nắm giữ 100% vốn điều lệ; 9 DN Vinacomin năm giữ từ 65- 75% vốn điều lệ; 11 DN Vinacomin nắm giữ từ 50-65% vốn điều lệ và 11 DN nắm giữ không quá 50% vốn điều lệ.
  • Theo Đề án, 2 DN bị giải thể đó là công ty TNHHMTV than Đồng Vông và Công ty TNHHMTV Đá quý Việt – Nhật; 01 công ty phá sản là CTCP Đóng tàu Sông Ninh – Vinacomin; tiến hành sáp nhập Công ty TNHHMTV Địa chất Việt Bắc – Vinacomin vào Công ty TNHHMTV Địa chất mỏ – Vinacomin.
  • Thoái hết vốn của Vinacomin tại 9 DN: TCty cổ phần Bảo hiểm SHB – Vinacomin; CTCP Bảo hiểm Hàng không; Công ty TNHH Tài chính Than – Khoáng sản Việt Nam; Ngân hàng thương mại cổ phần Sài gòn – Hà Nội; CTCP Chứng khoán SHS; CTCP đầu tư Phát triển khu Kinh tế Hải Hà; Công ty liên doanh Quản lý quỹ đầu tư BIDV – VN Partners; Công ty TNHHMTV Đầu tư phát triển Nhà và Hạ tầng – Vinacomin; CTCP Bóng đá Việt Nam.

_________

* Liên quan: