Mô hình CSSD

26-2-2013 (VF) — Do sự đơn giản và dễ hiểu, mô hình cross-sectional standard deviation of returns (CSSD) được Christie và Huang (1995)[i] phát triển đã trở thành mô hình được áp dụng rộng rãi trong các nghiên cứu. Hiểu một cách đơn giản, mô hình giúp phát hiện ra hành vi bầy đàn khi thu hồi của nhà đầu tư gần với thu hồi trung bình của thị trường và ngược lại.

Công thức tính của mô hình CSSD như sau:

 Phương pháp này sẽ đo khoảng cách giữa thu hồi đầu tư của cá nhân so với mức trung bình của thị trường. Theo Christie và Huang, mô hình định giá tài sản hợp lý dự đoán rằng mức độ phân bổ sẽ tăng theo giá trị tuyệt đối của thu hồi trung bình thị trường. Mặt khác, khi có sự hiện diện của hành vi bầy đàn (khi nhà đầu tư kìm nén niềm tin của riêng mình và bắt chước hành vi của đám đông), thu hồi của cá nhân sẽ không khác biệt quá nhiều so với thu hồi của thị trường. Khi hành vi bầy đàn biểu hiện mạnh có thể dẫn tới độ phân tán sẽ giảm dần. Hai tác giả gợi ý rằng các cá nhân có xu hướng kìm nén niềm tin của bản thân và tuân theo hành vi của đám đông trong các giai đoạn thị trường biến động mạnh. Do vậy, nghiên cứu đã kiểm tra xem liệu phân bổ thu hồi của cổ phiếu có thấp hơn đáng kể (significantly lower) so với mức thu hồi trung bình thị trường trong các thời kì này bằng mô hình:

Biến giả (dummy variables) được thiết kế để biểu tượng cho những khác biệt về hành vi của nhà đầu tư khi thị trường biến động lên và xuống cực mạnh so với điều kiện thông thường của thị trường. Sự tồn tại củavà sẽ mang dấu âm và đủ lớn (statistically significant) sẽ ám chỉ hành vi bầy đàn tồn tại. Christie và Huang sử dụng mức 1% và 5% trong đuôi trên và đuôi dưới của thu hồi thị trường để định nghĩa những ngày có biến động giá mạnh.

Sử dụng mô hình CSSD, các tác giả Farber, Nguyen và Vuong (2006)[ii] đã kiểm định thực nghiệm về hiện tượng bầy đàn trên thị trường chứng khoán Việt Nam trong giai đoạn 2000-2006. Các tác giả đã kết luận rằng nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam biểu hiện rõ hành vi bầy đàn. Họ kìm nén thông tin và kỳ vọng của bản thân để hành động theo đám đông. Thu hồi thị trường các lớn thì xu hướng bầy đàn càng mạnh.


[i] Christie, W.G., Huang, R.D. (1995), Following the pied piper: Do individual returns heard around the markets? Financial Analysts Journal, July-August, pp. 31-37.

[ii] Farber, A., Nguyen, V.H., Vuong, Q.H. (2006), Policies impact on Vietnam Stock Market: A case of Anomalies and Disequilibria 2000-2006, CEB Working Paper, No. 06/005.

______

* Nguồn: DHVP Research.

_________

* Liên quan: Mô hình và phân tích định lượng