Một số chỉ tiêu về hoạt động hệ thống NHTM và TCTD 31-12-2012

9-2-2013 (VF) – NHNN tiếp tục công bố số liệu về tình hình hoạt động của hệ thống NHTM và các TCTD tính đến 31-12-2012.

  • Một số chỉ tiêu về tài sản-nguồn vốn:
Một số chỉ tiêu về nguồn vốn và tài các NHTM và TCTD 31-12-2012 Nguồn: sbv.gov.vn

Một số chỉ tiêu về nguồn vốn và tài các NHTM và TCTD 31-12-2012
Nguồn: sbv.gov.vn

  • Một số chỉ tiêu về tình hình kinh doanh:
kinh-doanh

Một số chỉ tiêu về kinh doanh các NHTM và TCTD 31-12-2012
Nguồn: sbv.gov.vn

Trong đó:

  • Khối NHTM Nhà nước bao gồm cả Vietinbank và Vietcombank;
  • (*) không bao gồm NH Chính sách XH (không thuộc đối tượng báo cáo);
  • (**) số liệu đến hết Q3-2012 theo BCTC các TCTD.
  • Tỷ lệ cấp tín dụng so với nguồn vốn huy động tính trên thị trường I (theo chỉ thị 01);
  • Chỉ tiêu Tổng tài sản có tính theo Quyết định 16/2007/QĐ-NHNN.

—-
* Liên quan: