Nét mới trong danh sách các thành viên Bộ Chính trị 2013

13-5-2013 (VF) – Bộ Chính trị là tên gọi tắt của Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là cơ quan lãnh đạo và kiểm tra việc thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc và Ban Chấp hành Trung ương; quyết định những vấn đề về chủ trương, chính sách, tổ chức, cán bộ; quyết định triệu tập và chuẩn bị nội dung các kỳ họp của Ban Chấp hành Trung ương; Báo cáo công việc đã làm trước Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương hoặc theo yêu cầu của Ban Chấp hành Trung ương.

Các thành viên trong Bộ Chính trị do Ban Chấp hành Trung ương bầu ra. Bộ Chính trị gồm các ủy viên chính thức và có thể có các ủy viên dự khuyết.

So với 14 thành viên được bầu tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI tổ chức đầu năm 2011, đến nay sau Hội nghị Trung ương lần 7 vừa bế mạc vào sáng 11-5 đã bầu bổ sung thêm 02 thành viên vào Bộ Chính trị, đó là ông Nguyễn Thiện Nhân – Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ và bà Nguyễn Thị Kim Ngân – Bí thư Trung ương Đảng, Phó chủ tịch Quốc hội.

Nói về sự kiện này, một bài viết của Bloomberg cho biết, đây là lần đầu tiên Đảng Cộng sản Việt Nam có ủy viên Bộ Chính trị từng có thời gian du học tại Hoa Kỳ. Đó là Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân – người được đánh giá thuộc thế hệ mới với nhiều kinh nghiệm quốc tế. Ông đã từng lấy bằng Thạc sỹ Quản lý công tại Đại học Oregon vào năm 1993, trong khi nhiều lãnh đạo của Việt Nam đều trưởng thành trong chiến tranh và học tập trong nước hoặc tại các nước thuộc Xô Viết.

Sau Hội nghị Trung ương 7, bà Nguyễn Thị Kim Ngân đã trở thành thành viên nữ thứ hai của Bộ Chính trị, sau bà Tòng Thị Phóng (được bầu vào năm 2011) (Trí Thức Trẻ/Bloomberg, 11-5).

Dưới đây là danh sách 16 thành viên Bộ Chính trị khóa XI (Dân Việt, 11-5):

1. Ông Nguyễn Phú Trọng (sinh năm 1944, quê Hà Nội) – Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Bí thư Quân ủy Trung ương, Uỷ viên Bộ Chính trị khoá X.
2. Ông Trương Tấn Sang (sinh năm 1949, quê Long An) – Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh Việt Nam, Uỷ viên Bộ Chính trị khoá X.
3. Ông Nguyễn Tấn Dũng (sinh năm 1949, quê Cà Mau) – Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh Việt Nam; Bí thư Ban Cán sự đảng Chính phủ; Uỷ viên Bộ Chính trị khoá X.
4. Ông Nguyễn Sinh Hùng (sinh năm 1946, quê Nghệ An) – Chủ tịch Quốc hội, Bí thư Đảng đoàn Quốc hội; Uỷ viên Bộ Chính trị khoá X.
5. Ông Lê Hồng Anh (sinh năm 1949, quê Kiên Giang) – Thường Trực Ban Bí thư Trung ương Đảng; Uỷ viên Bộ Chính trị khoá X.
6. Ông Phùng Quang Thanh (sinh năm 1949, quê Hà Nội) – Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Uỷ viên Bộ Chính trị khoá X.
7. Ông Lê Thanh Hải (sinh năm 1950, quê Tiền Giang) – Bí thư Thành ủy TPHCM, Uỷ viên Bộ Chính trị khoá X.
8. Ông Tô Huy Rứa (sinh năm 1947, quê Thanh Hóa) – Bí thư Trung ương Đảng; Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Uỷ viên Bộ Chính trị khoá X.
9. Ông Phạm Quang Nghị (sinh năm 1949, quê Thanh Hóa) – Bí thư Thành ủy Hà Nội, Uỷ viên Bộ Chính trị khoá X.
10. Ông Trần Đại Quang (sinh năm 1956, quê Ninh Bình) – Bộ trưởng Bộ Công an, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương.
11. Bà Tòng Thị Phóng (sinh năm 1954, quê Sơn La) – Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó bí thư Đảng đoàn Quốc hội.
12. Ông Ngô Văn Dụ (sinh năm 1947, quê Vĩnh Phúc) – Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.
13. Ông Đinh Thế Huynh (sinh năm 1953, quê Nam Định) – Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên Giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương.
14. Ông Nguyễn Xuân Phúc (sinh năm 1954, quê Quảng Nam) – Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó bí thư Ban cán sự đảng Chính phủ.
15. Ông Nguyễn Thiện Nhân (sinh năm 1953, quê Trà Vinh) – Phó Thủ tướng Chính phủ.
16. Bà Nguyễn Thị Kim Ngân (sinh năm 1954, quê Bến Tre) – Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội.

—-
* Liên quan: