Ngành bán lẻ Việt Nam: Tiềm năng và hạn chế

15-12-2012 (VF) — Bán lẻ vẫn là ngành khá non trẻ tại Việt Nam, với sự thiếu vắng của các cửa hàng bán lẻ tên tuổi, có quy mô lớn và có tổ chức chuyên nghiệp như Carrefour, Wal-mart, Mc Donald’s… nhưng được nhiều chuyên gia đánh giá rất có tiềm năng tăng trưởng cao trong tương lai. Theo Bộ Công thương, năm 2011, số lượng siêu thị tăng 12,52% so với 2010 lên tới 638 cửa hàng, trong khi số trung tâm thương mại tăng 23,15% lên 117 trung tâm thương mại (TTVN/VCSC, 15-12). 

Để tiếp tục phát triển ngành bán lẻ cần phải khắc phục một số thực trạng sau (TTVN, 14-12).

1. Cạnh tranh không lành mạnh

Các hình thức cạnh tranh không lành mạnh

Tỉ lê (%)

Bán 1 hoặc 1 số hàng hóa dưới giá thành để thu hút khách hàng

62,5

Quảng cáo sai sự thật, gièm pha DN khác

12,5

Có hành vi gây rối hoạt động kinh doanh của đối thủ

25

Lôi kéo và tuyển dụng nhân lực chủ chốt của đối thủ

37,5

Trả giá cao hoặc vận động để giành mặt bằng kinh doanh thuận lợi

12,5

Bắt tay với nhà sản xuất/phân phối để chèn ép đối thủ

25

Khuyến mại nhằm cạnh tranh không lành mạnh

25

Hình thức khác

12,5

(Quang Minh research and consultant)

2. Chi phí mặt bằng cao

Chi phí Điểm (1)
Chi phí mở cửa hàng mới 4,07
Thuê địa điểm 3,57
Nội thất và trang trí 3,41
Quảng cáo và khuyến mãi 3,27
Chi phí tồn kho 3,25
Chi phí vận chuyển 3,07
Chi phí nhân công 3,14
Lãi vay ngân hàng 2,89
Đặt hàng và mua hàng 2,84
Thất thoát trong đóng gói hàng hóa 2,46
Mất cắp 2,21

(Theo báo cáo Bán lẻ hiện đại tại Việt Nam của Maruyama và Lê Việt Trung)

3. Thiếu đào tạo chuyên sâu

Các kỹ năng

Tỉ lệ (%)

Kỹ năng bán hàng tiếp thị

89

Quản lý sắp xếp hàng hóa-tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa

78

Tài chính- kế toán-nhân sự

56

Quản trị kinh doanh

89

Vận hành hệ thống ISO, ERP

56

Vận hành các thiết bị, công nghệ

44

(Theo báo cáo Bán lẻ hiện đại tại Việt Nam của Maruyama và Lê Việt Trung)

4. Mức độ ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành còn đơn giản

Hệ thống điện tử Điểm (2)
Hệ thống trao đổi dữ liệu điện tử 1,13
Thẻ tích điểm cho khách hàng 2,05
Đặt hàng qua email 2,21
Hệ thống quản lý điểm bán POS 2,95
Camera 3,29
Fax 3,93
Hệ thống  máy tính kiểm soát và lập kế hoạch 4,13
Điện thoại 4,68

(Theo báo cáo Bán lẻ hiện đại tại Việt Nam của Maruyama và Lê Việt Trung)

5. Thiếu hụt nhân sự cao cấp

Nhân sự Điểm (3)
Cán bộ cao cấp 4,11
Cán bộ kế hoạch và chiến lược 3,68
Cán bộ quản lý trung cấp 3,54
Nhân viên quản lý tiền hàng 3,18
Nhân viên giảm sát tồn kho 3,13
Nhân viên mua hàng 3,07
Nhân viên tiếp thị 3,07
Nhân viên bán hàng 2,7

(Theo báo cáo Bán lẻ hiện đại tại Việt Nam của Maruyama và Lê Việt Trung)

(1):  1: rất thấp; 5: rất cao

(2): 1: 1: Dồi dào; 5: Rất thiếu

(3): 1:Rất ít; 5: Rất nhiều