Những con số tài chính ấn tượng (kỳ 4)

29-12-2012 (VF) – Những con số tượng về tài chính – ngân sách.

519.836 tỷ đồng là tổng số thu cân đối Ngân sách trung ương năm 2013 đã được Quốc hội thông qua mới đây, theo Nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương.

59.245 tỷ đồng là tổng thu cân đối Ngân sách Nhà nước ước thực hiện trong T11.2012; lũy kế thu 11 tháng ước đạt 628.645 tỷ đồng, bằng 84,9% dự toán, tăng 0,4% so với cùng kỳ năm 2011.

116.113 tỷ đồng là tổng thu cân đối Ngân sách Nhà nước ước đạt trên địa bàn TP. Hà Nội tính đến ngày 6-12-2012, bằng 79,4% dự toán được giao; trong đó, thu từ xuất nhập khẩu đạt 7.982 tỷ đồng (bằng 73,6%); thu nội địa là 102.425 tỷ đồng (đạt 77,6%);  thu từ dầu thô là 5.725 tỷ đồng (đạt 163,6%).

178.612 tỷ đồng là số thu Tổng cục Hải quan dự kiến đạt được trong 11T.2012, bằng 79,8% so với dự toán, giảm 9,4% so với cùng kỳ năm 2011.

72.600 tỷ đồng là tổng chi Ngân sách Nhà nước ước thực hiện trong T11.2012; lũy kế chi 11 tháng đạt 785.245 tỷ đồng, bằng 86,9% dự toán, tăng 13,5% so với cùng kỳ năm 2011.

130.000 tỷ đồng là số tiền trái phiếu Chính phủ đã được phát hành tính đến hết T11.2012, bù đắp bội chi ngân sách Nhà nước và cho đầu tư phát triển, bằng 185% số thực hiện năm 2011 và 92,8% nhiệm vụ huy động vốn trong nước năm 2012.

4.715 doanh nghiệp đã được ngành Thuế thực hiện thanh tra, kiểm tra, tăng 30% so với cùng kỳ năm 2011, tính đến T11.2012 đã phát hiện, xử lý truy thu, xử phạt 8.570 tỷ đồng.

22.000 vụ việc vi phạm đã được ngành Hải quan phát hiện bắt giữ và xử lý cùng với số tiền ước đạt gần 370 tỷ đồng.

51.800 khoản chi của 23.600 đơn vị chưa chấp hành đúng thủ tục chế độ quy định; tính đến hết T11.2012, qua thực hiện kiểm tra, Kho bạc Nhà nước đã xử lý tạm dùng chưa thanh toán trên 736 tỷ đồng.

566.850 là số tiền Kho bạc Nhà nước đã thực hiện kiểm soát chi thường xuyên của Ngân sách Nhà nước trong 11T.2012.

128.118 tỷ đồng là số tiền Kho bạc Nhà nước huy động từ trái phiếu Chính phủ tính từ đầu năm đến hết T11.2012, đạt 128,1% kế hoạch ban đầu và 91,5% kế hoạch bổ sung.

323.920 tỷ đồng là tổng số kinh phí ước thực hiện chi trả cho các đối tượng thụ hưởng chính sách an sinh xã hội trong dự toán Ngân sách Nhà nước năm 2012, bằng 35,8% tổng chi Ngân sách Nhà nước, tăng 33,2% so với thực hiện năm 2011.

207,99 tỷ USD là tổng kim ngạch xuất nhập khẩu ước đạt được trong 11T.2012, tăng 12,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, xuất khẩu ước đạt 104 tỷ USD và nhập khẩu ước đạt 103,99 tỷ USD, tăng lần lượt 18,4% và 6,8% so với cùng kỳ năm 2011.

39 hiệp định đã được Bộ Tài chính đàm phán và ký kết vay nợ, viện trợ từ nước ngoài trong 11T.2012, với tổng trị giá cam kết của các hiệp định đã ký là 3,0 tỷ USD

_________
* Liên quan: