Quan hệ ASEAN-Hoa Kỳ: lợi ích kinh tế-thương mại quan trọng

11-7-2012 (VF) – Trong quan hệ đối tác với ASEAN, Hoa Kỳ dành quan tâm hàng đầu cho lợi ích kinh tế và các vấn đề liên quan tới thương mại.

Washington nhất quán quan điểm này và đã đề cập ngay trong lần tiếp xúc cấp cao đầu tiên giữa Hoa Kỳ và ASEAN vào năm 2009, [i]  nhắc lại trong phát biểu của các vị Bộ trưởng Quốc phòng Gates (năm 2010) và Panetta (năm T6.2012). Trong chuyến công du mới nhất tới ASEAN ngày 10-7-2012, Ngoại trưởng Hilary Clinton thêm một lần nữa nhấn mạnh điều này. [ii]

T10.2010 khi tham dự Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN, Bộ trưởng Robert Gates nêu bốn nguyên tắc cơ bản để đảm bảo ổn định, hòa bình và thịnh vượng  trong khu vực:[iii]

  1. Cam kết tự do và mở cửa thương mại
  2. Công bằng về quyền và nghĩa vụ của các quốc gia; và sự trung thực với các quy tắc luật lệ quốc tế
  3. Mở quyền tiếp cận với các tài nguyên toàn cầu: biển, trời, không gian và internet
  4. Nguyên tắc giải quyết xung đột mà không cần sử dụng vũ lực

Tại Shangri-La Security Dialogue, ngày 2-6-2012, Bộ trưởng Leon Pannetta khẳng định Mỹ là một quốc gia Thái Bình Dương và vận mệnh của nước Mỹ gắn liền với khu vực ASEAN năng động và trọng yếu. Ông này cũng bày tỏ quan tâm của Hoa Kỳ với châu Á-Thái Bình Dương chú trọng tới ngoại giao, thương mại và các vấn đề phát triển.[iv]

Quyền lợi kinh tế-thương mại luôn là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ. Thống kê các cuộc chiến tranh của do Mỹ tiến hành bên ngoài lãnh thổ từ năm 1852 đến 1894 của Howard Zinn cho thấy phần nhiều các cuộc chiến này là nhằm bảo vệ lợi ích thương mại.[v]


[i] CFR, Nov 15, 2009

[ii] AFP, July 10, 2012

[iii] CFR, Oct 12, 2010

[iv] CFR, Jun 2, 2012