Sơ bộ tình hình FDI vào Việt Nam 2012

26-12-2012 (VF) – Theo báo cáo thu thập được từ các địa phương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có báo cáo sơ bộ về tình hình vốn đầu tư nước ngoài (FDI) vào Việt Nam trong 12T.2012 như sau:

Tổng nguồn vốn FDI cấp mới và tăng thêm tại Việt Nam trong 12T.2012 đạt 13,013 tỷ USD, giảm 2,343 tỷ USD, tương đương với giảm 15,26% so với cùng kỳ năm 2011. Trong đó, các dự án có vốn đầu tư nước ngoài được giải ngân ước đạt 10,460 tỷ USD, chiếm khoảng 80,38% nguồn FDI đăng ký và giảm 4,91% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tình hình FDI vào Việt Nam 12T.2012

Đvt: Tỷ USD

Chỉ tiêu

  12T.2011

  12T.2012

 So với cùng kỳ năm trước

Số vốn

   Tỷ lệ (%)

Vốn thực hiện

11,000

10,460

-0,54

-4,91

Vốn đăng ký (*):

15,356

13,013

-2,343

-15,26

+) Đăng ký cấp mới

12,101

7,854

4,247

-35,10

+) Đăng ký tăng thêm

3,255

5,159

1,904

58,49

(*): Tính đến ngày 15-12-2012

Tại thời điểm này, mặc dù nguồn vốn FDI đăng ký cấp mới vào Việt Nam giảm 4,247 tỷ USD, tương đương với giảm 35,10% so với cùng kỳ năm ngoái, song nguồn FDI đăng ký tăng thêm vào Việt Nam lại tăng tới 58,49% so với cùng kỳ năm 2011. Điều này chứng tỏ Việt Nam vẫn là nơi khiến các nhà đầu tư nước ngoài thấy được những triển vọng.

Lĩnh vực đầu tư

Công nghiệp chế biến, chế tạo luôn là ngành thu hút được nguồn FDI nhiều nhất với hơn 9,1 tỷ USD, chiếm 69,93% tổng nguồn FDI đầu tư tại Việt Nam. Cách khá xa là lĩnh vực kinh doanh bất động sản với trên 1,85 tỷ USD, chiếm 14,22% tổng FDI. Tám lĩnh vực còn lại trong top 10 lĩnh vực thu hút FDI nhiều nhất chỉ đạt dưới 500 triệu USD.

10 ngành, lĩnh vực thu hút FDI nhiều nhất 12T.2012

Đvt: triệu USD

STT

Ngành, lĩnh vực

FDI đăng ký cấp mới và tăng thêm

  So với tổng FDI đăng ký cấp mới và tăng thêm (%)

FDI cấp mới

FDI tăng thêm

Tổng

1

CN chế biến,chế tạo

4.796,14

4.304,12

9.100,26

       69,93

2

KD bất động sản

1.356,14

494,56

1.850,71

       14,22

3

Bán buôn,bán lẻ;sửa chữa

430,88

52,37

483,25

         3,71

4

Thông tin và truyền thông

395,46

15,79

411,25

         3,16

5

Vận tải kho bãi

209,48

5,61

215,09

         1,65

6

Xây dựng

181,91

-1,09

180,82

         1,39

7

Dvụ lưu trú và ăn uống

33,51

74,73

108,23

         0,83

8

Y tế và trợ giúp XH

136,81

0,00

136,81

         1,05

9

HĐ chuyên môn, KHCN

63,49

19,28

82,77

         0,64

10

Giáo dục và đào tạo

14,09

72,38

86,47

         0,66

 

Đối tác đầu tư

Từ đầu năm đến nay, đã có 58 quốc gia lãnh, vùng thổ đầu tư tại Việt Nam, trong đó Nhật Bản liên tục là quốc gia dẫn đầu có nguồn FDI nhiều nhất tại Việt Nam. Tính đến thời điểm này, tổng nguồn vốn FDI đăng ký cấp mới và tăng thêm của Nhật Bản tại Việt Nam lên tới hơn 5,1 tỷ USD, chiếm 39,48% tổng nguồn vốn FDI vào Việt Nam. Hai vị trí tiếp theo là Singapore với gần 1,73 tỷ USD và Hàn Quốc với trên 1,178 tỷ USD.

10 nhà đầu tư nước ngoài nhiều nhất vào Việt Nam 12T.2012

Đvt: triệu USD

STT

Nhà đầu tư nước ngoài

FDI đăng ký cấp mới và tăng thêm

  So với tổng FDI đăng ký cấp mới và tăng thêm (%)

FDI cấp mới

FDI tăng thêm

Tổng

1

Nhật Bản

4.007,36

1.130,55

5.137,91

       39,48

2

Singapore

488,41

1.239,09

1.727,51

       13,28

3

Hàn Quốc

757,13

420,95

1.178,08

         9,05

4

Samoa

37,50

870,30

907,80

         6,98

5

BritishVirginIslands

95,91

692,42

788,33

         6,06

6

Hồng Kông

549,46

108,17

657,63

         5,05

7

Đài Loan

192,36

260,69

453,05

         3,48

8

Síp

375,60

2,50

378,10

         2,91

9

Trung Quốc

302,24

42,61

344,86

         2,65

10

Malaysia

115,70

108,57

224,27

         1,72

 

Địa bàn đầu tư

Bình Dương là địa phương có sức hút mạnh nhất với các nhà đầu tư nước ngoài với gần 2,54 tỷ USD, chiếm 19,49% tổng nguồn FDI đầu tư vào Việt Nam. Là địa phương duy trì được điểm số cao trong các tiêu chí: chi phí gia nhập thị trường, tiếp cận đất đai và tính minh bạch, Bình Dương đã nhận được sự “yêu mến” của các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có các nhà đầu tư Nhật Bản – vốn khó tính và bài bản (VnEconomy, 19-12).

Tiếp theo là 5 địa phương đều nhận được nguồn FDI trên 1,1 tỷ USD là: Hải Phòng (1,170 tỷ USD); TP.Hồ Chí Minh (1,116 tỷ USD); Đồng Nai (1,115 tỷ USD); Hà Nội (1,112 tỷ USD) và Bắc Ninh (1,106 tỷ USD).

10 địa phương thu hút nhiều FDI nhất 12T.2012

Đvt: triệu USD

STT

Địa phương

FDI đăng ký cấp mới và tăng thêm

   So với tổng FDI đăng ký cấp mới và tăng thêm (%)

FDI cấp mới

FDI tăng thêm

Tổng

1

Bình Dương

1.631,40

904,94

2.536,34

       19,49

2

Hải Phòng

1.111,45

58,35

1.169,80

         8,99

3

TP Hồ Chí Minh

468,71

647,76

1.116,48

         8,58

4

Đồng Nai

618,85

496,19

1.115,03

         8,57

5

Hà Nội

720,11

391,53

1.111,64

         8,54

6

Bắc Ninh

147,49

958,17

1.105,66

         8,50

7

Bắc Giang

51,82

874,38

926,20

         7,12

8

Bà Rịa-Vũng Tàu

453,33

30,00

483,33

         3,71

9

Quảng Ninh

390,44

0,00

390,44

         3,00

10

Hưng Yên

166,35

166,15

332,50

         2,56

___________
* Liên quan: