Thị trường bảo hiểm 2012: một năm vững bước

3-2-2013 (VF) – Năm 2012 vừa qua, ngành bảo hiểm Việt Nam đã đạt được những kết quả khả quan trong điều kiện nền kinh tế có nhiều biến động (TBKTSG, 31-1).

Theo đại diện Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, tổng doanh thu phí BH gốc tính đến hết 2012 ước đạt 40.591 tỷ đồng, tăng 11% so với 2011. Trong đó, doanh thu phí BH phi nhân thọ toàn thị trường ước đạt 22.675 tỷ đồng, tăng 10,2% và doanh thu phí BH nhân thọ ước đạt 17.916 tỷ đồng, tăng 12% so với năm 2011.

Toàn ngành BH đã đầu tư 91.000 tỷ đồng vào nền kinh tế, giảm nhẹ so với 96.000 tỷ đồng của 2011.

Trong năm 2013, BH phấn đấu tăng trưởng cho phí BH phi nhân thọ và nhân thọ tương ứng là 10-12% và 12-14%, đầu tư vào nền kinh tế khoảng 100.000 tỷ đồng.

—-
* Liên quan: