Thị trường trái phiếu Việt Nam qua các năm

18-1-2013 (VF) — Thị trường trái phiếu của Việt Nam đang  tăng trưởng khá nhanh là miếng mồi ngon cho nhiều nhà đầu tư. Theo báo cáo của ADB, 9T.2012 lượng TP đang lưu hành của nước ta có tổng giá trị khoảng 21 tỉ USD, tăng 21,4% so với cùng kỳ năm 2011. Thị trường  trái phiếu bằng đồng nội tệ có tốc độ tăng trưởng cao nhất trong số các nền kinh tế mới nổi ở châu Á (VnExpress, 21-11-2012).

Tuy tăng trưởng nhanh nhưng thị trường  trái  phiếu doanh nghiệp trong nước còn rất nhỏ, tập trung vào một  số doanh nghiệp lớn, chủ yếu là doanh nghiệp nhà nước. Từ 2006- 2010, đã có 35 đợt phát hành của các doanh nghiệp nhà nước với khối lượng huy động khoảng 32.000 tỉ đồng. Ngoài ra, còn có một số đợt phát hành của doanh nghiệp tư nhân, tuy nhiên không có hệ thống cơ sở dữ liệu thống kê chính thức. Từ 2011 đến nay, đã có 30 doanh nghiệp gửi thông báo đăng ký phát hành trái phiếu tại thị trường trong nước, với khối lượng huy động khoảng 27.500 tỉ đồng. Thống kê cho thấy có 21 doanh nghiệp đã tổ chức phát hành thành công  với khối lượng khoảng 17.000 tỉ đồng (NDHMoney, 17-1).

Quy mô thị trường trái phiếu Việt Nam (% GDP)

2001

2006

2011

2012E
TPCP và TP được CP bảo lãnh     2,8

12

 13,61     15,7
TP chính quyền địa phương    1,01    0,24     0,25
TP doanh nghiệp   0,02    1,23    4,11     5,56
Tổng quy mô thị trường   2,82  14,24  17,96     21,6

 

Như vậy, TPCP và TP được CP bảo lãnh vẫn chiếm phần lớn tỉ trọng.  Từ đầu năm 2012 đến 21-11-2012, đã có 132.274 tỉ đồng TPCP trúng thầu, vượt kế hoạch cả năm 10,22%. 89% người mua là các ngân hàng còn lại là các công ty chứng khoán và tổ chức tài chính khác (Doanh nhân, 7-12-2012).

Một số vấn đề của thị trường trái phiếu hiện nay (NDHMoney, 17-1):

  • Số lượng doanh nghiệp và lượng vốn huy động từ thị trường trái phiếu doanh nghiệp còn hạn chế.
  • Thị trường trái phiếu doanh nghiệp còn thiếu nhiều yếu tố quan trọng trong hệ thống cơ sở hạ tầng (quản trị doanh nghiệp, tổ chức định mức tín nhiệm, hệ thống thông tin giao dịch thứ cấp, hệ thống nhà đầu tư…).
  •  Điều kiện phát hành trái phiếu hiện nay quy định tại Nghị định 90 quá chặt chẽ.

Để tiếp tục phát triển thị trường tiềm năng này, KBNN cùng với các ban ngành có liên quan cũng đã đưa ra những hướng mới cho thị trường TP năm 2013  (Xem chi tiết tại Thị trường trái phiếu: một năm nhìn lại). Năm 2012, quy mô thị trường  TP đã chiếm 21,6% GDP.

——————
* Liên quan: