Tình hình ngành xây dựng & kinh doanh BĐS 2012

21-2-2013 (VF) — Năm 2012 là  năm khủng hoảng toàn diện của kinh tế và đặc biệt của ngành xây dựng & kinh doanh BĐS nói riêng. Thị trường BĐS đóng băng khiến nhiều doanh nghiệp phải “sống dở, chết dở”.

Dưới đây là một vài con số về tình hình kinh doanh của ngành này năm 2012 (Cafef, 21-2).

  • Theo số liệu thống kê của Bộ Xây dựng, năm 2012 có khoảng 2600 đơn vị  thuộc ngành xây dựng & kinh doanh BĐS ngừng hoạt động và giải thể, trong đó 81%  là doanh nghiệp xây dựng còn lại là kinh doanh bất động sản.
  • Trong tổng số 55.870 doanh nghiệp xây dựng và kinh doanh BĐS có 37.197 đơn vị kinh doanh có lãi, 17.000 đơn vị bị lỗ.
  • Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước trình lên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội , tính đến 30-11-2012, tổng dư nợ của khối này là 125.141 tỷ đồng. Trong đó có 298 doanh nghiệp BĐS nợ các tổ chức tín dụng từ 100 tỷ đồng trở lên.
  • Số liệu thống kê của Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng), tại TP.HCM hơn 80% giao dịch bất động sản thông qua các sàn, trong khi đó tại Hà Nội tỷ lệ này còn thấp do thói quen của người tiêu dùng muốn giao dịch trực tiếp với chủ nhà.
  • Báo cáo mới nhất về tình hình BĐS 2012 của Bộ Xây dựng, hiện tổng lượng giá trị tồn  kho BĐS lên tới 111.963 tỷ đồng (Cafef, 24-1).

tải xuống

Nhiều biện pháp vĩ mô  đã được đưa ra để giải cứu thị trường BĐS, nhưng tính đến thời điểm này, dường  như chúng chưa mang lại kết quả gì.

———-
Liên quan: