Tình hình nợ xấu của 4 ngân hàng TMCP Nhà nước năm 2012

25-1-2012 — Theo số liệu từ  Agribank, BIDV, Vietcombank, Viettinbank , đến cuối năm 2012, tổng số nợ xấu của 4 ngân hàng này khoảng 46.642 tỉ đồng. Agribank là ngân hàng có số nợ xấu cao nhất (VnExpress, 25-1).

Dư nợ tín dụng

Nợ xấu/tổng dư nợ

Huy động từ dân

Trích phòng rủi ro

Số tuyệt đối

Tốc độ tăng trưởng

Số tuyệt đối

Tốc độ tăng trưởng

Số tuyệt đối

Tốc độ tăng trưởng

Agribank

480.453

8,2

27.800

5,8

540.000

21,5

BIDV

324.218

16,2

8.980

2,77

360.167

26

6.730

Vietcombank

239.773

15,2

5.398

2,25

285.197

24,15

Vietinbank ~ 331.000

13,3

4.464

1,35

Đv: tỉ đồng (số tuyệt đối, trích phòng rủi ro); % (tốc độ tăng trưởng).

—————-
* Liên quan: