Tình hình tài chính PVFC năm 2012

20-2-2013 (VF) — Tổng công ty cổ phần Tài chính Dầu khí Việt nam (PVFC) hoạt động chính trong lĩnh vực huy động vốn và cho vay. Vốn điều lệ của Tổng công ty hiện là 6.000 tỷ đồng. PVN đang nắm 78% vốn của PVFC, Morgan Stanley nắm 10% vốn, 12% là các chủ sở hữu còn lại.

pvfc-2012-490

 

Theo báo cáo tài chính năm 2012, hiện PVFC đang có tổng tài sản là 90.000 tỷ đồng. Trong đó, gần 40.000 tỷ đồng đến từ các khoản cho vay khách hàng. Cụ thể như sau (VnExpress, 19-2-2013).

Chỉ tiêu 31-12-2012 31-12-2011
Nợ đủ tiêu chuẩn

43966.83

42711.66

Nợ cần chú ý

2748.88

1240.58

Nợ dưới tiêu chuẩn

522.36

245

Nợ nghi ngờ

398.27

171.2

Nợ có khả năng mất vốn

1003.89

616.6

Tổng

39640.22

44985

Vinashin và Vinalines là hai món nợ lớn của PVFC. Tính đến ngày 30-6-2012, Vinashin vay của PVFC gần 1.070 tỷ đồng (khoảng 51,3 triệu USD) từ năm 2009. Còn các công ty thuộc Vinalines vay hơn 1.686 tỷ đồng (khoảng gần 81 triệu USD) năm 2011 (VnExpress, 17-8-2012). Hiện các khoản vay này đã được PVFC khoanh lại để cơ cấu theo chỉ đạo của nhà nước.

Cả năm 2012, LNST của PVFC đạt 61,4 tỷ đồng, bằng 18% năm 2011. So với mục tiêu kinh doanh 2012 đã điều chỉnh (50 tỷ đồng), PVFC vượt 23%, nhưng chỉ bằng 12% so với mục tiêu chưa điều chỉnh (519 tỷ đồng) (VnExpress, 19-2-2013)

Ngày 28-12-2012, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý phê duyệt Đề án hợp nhất giữa Ngân hàng TMCP Phương Tây – WESTERNBANK và Tổng công ty Tài chính cổ phần dầu khí PVFC (HOSE: PVF) (CafeF, 29-12-2012). PVFC đang có kế hoạch tăng vốn điều lệ từ 6.000 tỉ lên 9.000 tỉ vào năm nay.

——————-
* Xem thêmHợp nhất Western Bank và PVFC: Thủ tướng đã phê duyệt đề án

Tags: