Top 10 thị trường xuất khẩu và nhập khẩu của Việt Nam T1.2013

14-2-2013 (VF) – Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, trong T1.2012 tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước đạt khoảng 22.168 triệu USD, trong đó, kim ngạch xuất khẩu đạt 11.472 triệu USD; kim ngạch nhập khẩu đạt khoảng 10.696 triệu USD. Ngay trong tháng đầu tiên của năm 2013, Việt Nam đã xuất siêu khoảng 776 triệu USD.

Thị trường xuất khẩu

Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu hàng đầu của Việt Nam và chiếm khoảng 17,7% tổng kim ngạch xuất khẩu tại các thị trường trong cả nước. Hai thị trường xuất khẩu tiếp theo cùng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD, lần lượt là Nhật Bản (1.180 triệu USD) và Trung Quốc (1.176 triệu USD)

10 thị trường xuất khẩu nhiều nhất của Việt Nam T1.2013

STT

Thị trường

Giá trị xuất khẩu (Triệu USD)

1

Hoa Kỳ

2.029

2

Nhật Bản

1.180

3

Trung Quốc

1.176

4

Hàn Quốc

625

5

Đức

483

6

Malaisia

452

7

Anh

369

8

Hong Kong

312

9

Campuchia

293

10

Các tiểu Vương quốc Ả rập Thống nhất

284

Thị trường xuất khẩu

Với giá trị 2.956 triệu USD và chiếm khoảng 27,6% tổng kim ngạch nhập khẩu tại các thị trường trên cả nước, Trung Quốc trở thành thị trường nhập khẩu lớn  nhất của Việt Nam trong T1.2013. Thị trường nhập khẩu lớn thứ hai của Việt Nam là Hàn Quốc với 1.641 triệu USD. Nhật Bản là thị trường nhập khẩu lớn thứ 3 với 876 triệu USD.

10 thị trường nhập khẩu nhiều nhất của Việt Nam T1.2013

STT

Thị trường

Giá trị xuất khẩu (Triệu USD)

1

Trung Quốc

2.956

2

Hàn Quốc

1.641

3

Nhật Bản

876

4

Đài Loan

814

5

Thái Lan

464

6

Singapore

421

7

Hoa Kỳ

412

8

Malaisia

404

9

Đức

331

10

Ấn Độ

247

Hoa Kỳ là thị trường xuất siêu lớn nhất với 1.617 triệu USD; tiếp theo là Nhật Bản (304 triệu USD); Đức (152 triệu USD); Malaisia (48 triệu USD).

Hai thị trường nhập siêu lớn, cùng có giá trị trên 1 tỷ USD là Trung Quốc (1.780 triệu USD) và Hàn Quốc (1.016 triệu USD)

___
* Liên quan: