Treasury Bill: Tín phiếu Kho bạc

25-6-2012 (VF) — Treasury Bill – tiếng Việt: Tín phiếu kho bạc – là một loại “trái phiếu ngắn hạn” do ngân hàng trung ương (NHTW) thay mặt chính phủ đứng ra phát hành, có thể rất khác nhau về kỳ hạn, nhưng có kỳ hạn tối đa là 364 ngày. Theo qui định, tín phiếu có thời hạn dưới 12 tháng, còn thời hạn của trái phiếu là trên 12 tháng.

Cách gọi này là do thói quen, vì các tài sản nợ của chính phủ thường do Kho bạc (Treasury Department) chịu trách nhiệm chi trả. NHTW chỉ đóng vai trò cơ quan đứng ra tổ chức phân phối bằng hoạt động đấu thầu tới hệ thống tài chính, mà số đông khách hàng mua thường là các NHTM.

Về nguyên tắc, tín phiếu do các ngân hàng thương mại tự nguyện mua, trên cơ sở tính toán nguồn vốn của mình và có thời hạn dưới 12 tháng. Trường hợp cần thiết, ngân hàng thương mại (NHTM) có thể bán lại tín phiếu cho NHNN để hút tiền về.

Tín phiếu ngoài chức năng huy động vốn về cho hệ thống tài khóa, còn có công năng quan trọng trong điều hòa chính sách tiền tệ, và việc bán tín phiếu ra thị trường tương đương với làm giảm lượng cung tiền M1 trên thị trường tài chính.

Trong một số trường hợp, VF quan sát thấy giới tài chính còn có thể gọi tên tín phiếu này là Central Bank Bill.

Tín phiếu Kho bạc này hay được viết/gọi tắt là T-Bill.