Việt Nam không có tên trong 20 nền kinh tế tăng trưởng mạnh

11-2-2013 (VF) — Những tháng cuối năm 2012, triển vọng kinh tế 2013 của Việt Nam liên tục được Ngân hàng Thế giới (WB); Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) và Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) cập nhật. Tại hầu hết các báo cáo, dự báo mức tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong khoảng 5% đến 6%.

  • WB dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam năm 2012 vào khoảng 5,2% và trong năm 2013 sẽ đạt khoảng 5,7%.
  • IMF dự báo cả năm 2012, mức tăng trưởng GDP cả năm của Việt Nam sẽ đạt khoảng 5,1% và năm 2013 tăng trưởng GDP của Việt Nam sẽ đạt 5,9% (bằng với mức tăng trưởng năm 2011).
  • ADB cho rằng tăng trưởng GDP của Việt Nam năm 2012 chỉ đạt khoảng 5,1% và sẽ tăng lên 5,7% trong năm 2013 (Thời báo kinh tế Việt Nam, 10-10-2012).

Dựa trên cơ sở số liệu của Ngân hàng Thế giới (WB), Business Insider đã đưa ra danh sách dự báo 20 nền kinh tế tăng trưởng mạnh nhất giai đoạn 2013 – 2015. Việt Nam không nằm trong danh sách này.

Đáng chú ý: có tên trong danh sách trên không phải là những nền kinh tế hùng mạnh hay quốc gia có mức sống cao, mà là những nền kinh tế đang phải đối mặt với tình trạng mất cân bằng về thu nhập, GDP bình quân đầu người rất thấp hoặc là các quốc gia kém phát triển.

Dự báo 20 nền kinh tế tăng trưởng mạnh nhất thế giới giai đoạn 2013 – 2015

STT

Quốc gia

Tăng trưởng GDP 2012 (%)

Tăng trưởng GDP ước tính 2013 (%)

Tăng trưởng GDP bình quân giai đoạn 2013 – 2015 (%)

1

Mông Cổ

11,80

16,20

13,60

2

Iraq

11,10

13,50

12,23

3

Cộng hòa Đông Timor

12,23

10,00

10,63

4

Sierra Leone

25,00

11,10

9,54

5

Trung Quốc

7,90

8,40

8,77

6

Mozambique

7,50

8,00

8,73

7

Ghana

7,50

7,80

8,15

8

Lào

8,20

7,50

8,08

9

Angola

8,10

7,20

8,08

10

Ethiopia

7,80

7,50

7,96

11

Cộng hòa dân chủ Congo

6,60

8,20

7,92

12

Rwanda

7,70

7,50

7,88

13

Gambia

3,90

10,70

7,85

14

Uzbekistan

8,20

7,50

7,62

15

Sri Lanka

6,10

6,80

7,54

16

Panama

10,00

7,50

7,50

17

Zambia

6,70

7,10

7,46

18

Tanzania

6,50

6,80

7,43

19

Campuchia

6,60

6,70

7,39

20

Uganda

3,40

6,20

7,27