Việt Nam trong bảng xếp hạng năng lực cạnh tranh 2003 – 2012

13-9-2012 (VF) — Nhìn lại vị trí của Việt Nam trong bảng xếp hạng năng lực cạnh tranh toàn cầu giai đoạn 2003 – 2012, dễ dàng nhận thấy số lần lên hạng của Việt Nam chỉ có 3, và có tới 6 lần xuống hạng.

Dưới đây là bảng tổng hợp vị trí của Việt Nam trong bảng xếp hạng năng lực cạnh tranh toàn cầu giai đoạn 2003 – 2012:

Vit Nam trong bng xếp hng năng lc cnh tranh toàn cu giai đon 2003 – 2012

Năm

Số quốc gia được xếp hạng

Vị trí

So với năm gần nhất

2003

102

60

2004

104

77

- 17

2005

117

74

+ 3

2006

125

77

- 3

2007

131

68

+ 9

2008

134

70

- 2

2009

133

75

- 5

2010

139

59

+16

2011

142

65

- 6

2012

144

75

- 10

(+): lên hạng; (-): xuống hạng

Năng lực cạnh tranh toàn cầu của Việt Nam lên bậc ngoạn mục nhất vào năm 2010 (tăng 16 bậc). Theo các chuyên gia WEF, ưu điểm lớn nhất của Việt Nam trong năm này là những ảnh hưởng tích cực của chính sách thị trường lao động và việc duy trì được tốc độ tăng trưởng ổn định trong bối cảnh kinh tế khó khăn (VnExpress).

Kể từ năm 2010 đến nay, năng lực cạnh tranh toàn cầu của Việt Nam cũng tụt 16 bậc.

Nhận định về năng lực cạnh tranh của Việt Nam trong năm 2012, các chuyên gia WEF cho rằng Việt Nam có thị trường lao động hiệu quả, quy mô thị trường lớn, song vấn đề cơ sở hạ tầng vẫn là thách thức đáng kể đối với tăng trưởng kinh tế của Việt Nam (WEF/Khampha, 5-9).